Estudis‎ > ‎

Accions confinançades de la Unió Europea

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988. 

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu nº 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de comeptitividad regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Com actua el Fons Social Europeu?

A la vista de la demanda i l'oferta del mercat de treball, l'ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats formació i d'ocupació dels ciutadans de la Unió i d'acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.

Un dels objectius del Fons Social Europeu  és "invertir en educación, formació i formació profesional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent". Un dels seus principals objectius és reduir el problema de l'abandonament escolar. En aquest sentit:

- Les Administracións educatives han elaborat itineraris en l'elecció de les matèries troncals d'opció. D'aquesta manera, hi ha una sèrie de matèries cofinançades en 3r i 4t d'ESO.

- El FSE també recolza la millora de la Formació Professional del sistema educatiu amb el confinançament de diferentes accions, entre les quals es troben la impartició de cicles d'FPB en centres educatius públics, com ara el nostre.

El MECD, en la seua funció de gestor de les ajudes de l'FSE mitjançant el programa Operatiu 2014-2020, confinança l'FPB.


Enllaços:

https://ec.europa.eu/commission/index_en

http://www.empleo.gob.es/uafse/

http://www.hisenda.gva.es/web/financiacion-y-fondos-europeos/Comments