Departaments‎ > ‎

Biologia i GeologiaProfessor

  Càrrec

  Correu electrònic

Mª Assumpta Esteve

Cap de departament

assumpta.esteve@iessucro.com

Chelo Palacios


chelo.palacios@iessucro.com

Vicent Pastor


vicent.pastor@iessucro.com


Contingut privat


DEURES PER A LES PROVES DE JULIOL 2013-2014

CIÈNCIES NATURALS DE 1 ESO: Per a preparar la prova has d'estudiar, en el llibre de text, el temes que s'han donat al llarg del curs. De cada un dels temes has de copiar el resum que apareix al final, i fer les activitats que estan baix del resum. Aquest treball és obligatori. Açò ho entregaràs el dia de la prova. Si tens qualsevol dubte, pregunta al teu professor/ora.


CIÈNCIES NATURALS DE 2 ESO: Per a preparar la prova has d'estudiar, en el llibre de text, els temes que s'han donat al llarg del curs. De cada un dels temes has de copiar el resum que apareix al final, i fer les activitats que estan baix del resum. Aquestes activitats són obligatòries. Açò ho entregaràs el dia de la prova. Si tens qualsevol dubte, pregunta al teu professor/ora.


BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 3 ESO:  Per a preparar la prova has d'estudiar, en el llibre de text, els temes que s'han donat al llarg del curs. De cada un dels temes has de copiar el resum que apareix al final, i fer les activitats que estan baix del resum. Aquestes activitats són obligatòries. Açò ho entregaràs el dia de la prova. Si tens qualsevo dubte, pregunta al teu profesor/ora.

BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 4 ESO:  Per a preparar la prova Has d'estudiar, en el llibre de text, els temes que s'han donat al llarg del curs. De cada un dels temes has de copiar el resum que apareix al final, i fer les activitats que estan baix del resum. Aquestes activitats són obligatòries. Açò ho entregaràs el dia de la prova. Si tens qualsevol dubte, pregunta al teu professor/ora.