Secretaria
PERSONAL
                                    HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Maria Quetglas
Irene Seguí


secretaria@iessonpacs.cat
De dilluns a divendres de 9 a 13h

Capvespres: dimarts de 15 a 19
(Des d'1 octubre i fins al darrer dia de classe del mes de juny)