Secretaria


PERSONAL                                     HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Maria Quetglas
Irene Seguí


secretaria@iessonpacs.cat
De dilluns a divendres de 9 a 13h

Capvespres: dilluns de 17 a 18 i divendres de 16 a 17
(Des de dia 1 octubre i fins dia 30 de maig)

Per a petició de certificats,expedients, títols,..., és preferible sol·licitar-los abans per correu electrònic.