Secretaria


PERSONAL                                     HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Maria Quetglas
Irene Seguí


secretaria@iessonpacs.cat
De dilluns a divendres de 9 a 13h

Capvespres: dimarts de 15 a 19
(Des de dia 1 octubre i fins dia 30 de maig)