Secretaria


PERSONAL                                     HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
M. Quetglas
D. Pons


secretaria@iessonpacs.cat
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Capvespres: dilluns i divendres de 15,55 a 16,50

Per a petició de certificats,expedients, títols,..., és preferible sol·licitar-los abans per correu electrònic.