Secretaria


PERSONAL                                     HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Maria Quetglas
Irene Seguí


secretaria@iessonpacs.cat
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Capvespres: dilluns i divendres de 17 a 18 h 

Per a petició de certificats,expedients, títols,..., és preferible sol·licitar-los abans per correu electrònic.