Pàgina d'inici

Membres de departament:

Juan M. Calvo Gargallo  
Cap de departament.
Coordinador de Prevenció de riscs laborals de l'IES Son Pacs.
Adreça electrònica alumnat curs 2018/2019:                                                                                                                juancalvosonpacs@gmail.com

María Teresa Rodríguez Forteza


Adreça electrònica alumnat curs 18/2019:  
                                                              mtrodriguez@iessonpacs.cat