Pàgina d'inici

Membres de departament:

Juan M. Calvo Gargallo  
Cap de departament.
Adreça electrònica alumnat curs 2016/2017:   jcalvocurs1617@gmail.com

Antònia Sanjuán España

Coordinadora de Prevenció de riscs laborals de l'IES Son Pacs.
Adreça electrònica alumnat curs 2016/2017: masanjuan@iessonpacs.cat