ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL

ADMISSIÓ PEL CURS 2017 2018Certificat del centre d'origen que s'ha d'aportar amb la sol·licitud d'accés a FP Bàsica
Declaració jurada que han de presentar les persones que volen accedir a un cicle de grau mitjà o superior per la via "altres vies" (proves d'accés, cursos d'accés, mòduls obligatòris de PQPI, ...)

Documentació específica de FP DUAL

A TOTS ELS ESTUDIS DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE MECÀNICA (FP BÀSICA DE MANTENIMENT DE VEHICLES, CFGM D'ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES I CFGS DE MANTEINIMENT AEROMECÀNIC) HI HA LLISTA D'ESPERA. LES PERSONES ARA ADMESES QUE DIA 24 DE JULIOL A LES 14 HORES ENCARA NO S'HAGIN MATRICULAT, PERDRAN LA RESERVA. DIA 25 DE JULIOL CRIDAREM LES PERSONES DE LA LLISTA D'ESPERA PER TAL D'OCUPAR LES VACANTS QUE DEIXIN LES PERSONES QUE ARA TENEN RESERVA I QUE NO ES MATRICULIN.


LLISTES DE PERSONES QUE ESTAN PENDENTS DE SETEMBRE
Llistes definitives: A la llista definitiva podeu consultar el dia l'hora en què heu d'anar a escolarització per tal que se us adjudiqui una plaça:

La llista és provisional. Tenim vacants de: Gestió administrativa, Instal·lacions de telecomunicació, Instal·lacions elèctriques i automàtiques i Administració i finances.

LLISTES DE PERSONES ADMESES QUE ES PODEN MATRICULAR DES D'ARA MATEIX
Estan admesos i poden passar per consergeria a recollir un sobre de matrícula que s'ha de presentar a secretaria abans de les 13 hores de dia 24 de juliol, tots els sol·licitants de:
SEGONES OPCIONS: estan admesos i poden passar per consergeria a recollir un sobre de matrícula que s'ha de presentar a secretaria abans de les 13 hores de dia 24 de juliol, tots els sol·licitants de:

LLISTES PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES QUE HAN D'ESPERAR A LA LLISTA DEFINITIVA
La llista definitiva sortirà dia 20 de juliol
(si detectau alguna errada, la podeu comunicar a secretaria abans de les 14h de dia 13 de juliol)