Evolució FP Dual

Post date: Oct 22, 2014 8:04:21 AM

ESTUDI DE L'EVOLUACIÓ DE LA FP DUAL EN EL NOSTRE CENTRE

1.- Nre de convenis signats

2.- Nre de Convenis per Localitat

3.- Nre de Convenis per Cicle Formatiu

4.- Nre de Projectes presentats i executats per CF (2014/18)

5.- Inserció laboral després del desenvolupament dels projectes CF (2014/18)