Tipologia textual

Una de les primeres coses que aprenen tots els alumnes de totes les escoles del món és a llegir. Aprendre a llegir és tan important que l'alfabetització de la població és una de les eines que permeten mesurar el capital humà d'un país concret: com més gent sap llegir (i escriure), més possibilitats té una nació de progressar.

Mapa mundial d'alfabetització
Mapa mundial d'alfabetització

Però un dels problemes més greus amb què es topen els països del primer món és que, malgrat que l'índex d'alfabetització és superior al 97%, molts ciutadans no entenen el que llegeixen. És el que s'entén com a analfabetisme funcional.

Per a entendre bé un text no n'hi ha prou amb saber desxifrar les lletres (i paraules) que conté: cal comprendre quina és la seva estructura, entendre quina intenció tenia l'autor en redactar-lo, etc. És el mateix que cal per tal d'escriure un bon text.

Una de les funcions del batxillerat és establir que els alumnes que se'n graduen no són analfabets funcionals, i aquesta serà una de les tasques que desenvoluparem al llarg d'aquest curs. I com ho farem? Molt fàcil: escolteu la professora i us ho deixarà ben clar.

S''estan mostrant 8 elements
Tipus de textAutorData de lliurament
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Tipus de textAutorData de lliurament
Text argumentatiu Roser Orquin  
Text instructiu Yara, Nathaly, Osman 24 d’octubre de 2016 
Text descriptiu Leonela, Michael, Madeleine 24 d’octubre de 2016 
Text retòric Jonaida, Yang, Beibei 24 d’octubre de 2016 
text explicatiu Bryan, Daljit, Roger 24 d’octubre de 2016 
Text conversacional Nabil, Amílcar 24 d’octubre de 2016 
Text predictiu Noelia, Amedin 24 d’octubre de 2016 
Text narratiu Milagros, Mariam, Cintia 24 d’octubre de 2016 
S''estan mostrant 8 elements