Empreses col·laboradores

Hi ha moltes empreses que col·laboren desinteressadament amb el centre, algunes per a la realització de la Formació en Centres de Treball, mòdul obligatori per a tots els estudis de formació professional, i d'altres col·laborant en la realització de xerrades, activitats, visites, etc. 

Des de la implantació dels cicles formatius, i per tant des de la obligatorietat de la realització d'aquestes pràctiques, han estat moltes les empreses que han acollit alumnes de les famílies professionals d'Administració i Gestió, Hoteleria i Turisme i Transport i Manteniment de Vehicles. A l'apartat de Formació en Centres de Treball, trobarem el llistat d'empreses que han tingut alumnes des del curs acadèmic 2014-2015.

A l'apartat d'altres empreses col·laboradores,  es detallen les empreses que d'una manera o altre han realitzat alguna activitat amb els nostres alumnes i/o professors.