COMENCEM EL NOSTRE PROJECTE?Bé ha arribat el moment que tots estàveu esperant,..., per fi podem convertir-nos en TÈCNICS ROBÒTICS   i entrar al taller a començar a construir el nostre ROBOT.

Feu grups de DOS persones (algun grup serà de TRES)

Abans de començar a treballar cal que tinguem molt clares totes les passes que hem de seguir, cal una bona PLANIFICACIÓ del treball a realitzar així que ENS ORGANITZEM?...     CAL QUE SEGUIM EL PROCÉS TECNOLÒGIC

 1. PLANTEJAMENT DEL REQUERIMENT cal identificar què és el que volem fer exactement
 2. RECERCA D'INFORMACIÓ es tracta buscar quines solucions s'han donat fins ara sobre el mateix tema, cal buscar el màx im nombre de fonts d'informació per poder comprovar i verificar les dades obtingudes, llibres revistes, Internet, professionals relacionats amb el tema, reportatges,... També cal investigar sobre les possibilitats i el cost d e realització.
 3. GENERACIÓ D'IDEES Ara ja podem començar a imaginar com hem de fer el projecte, avaluar pros i conttres i decidir-nos finalment, així que agafeu paper i llapis!
 4. EL PROJECTE comencem pels ESBOSSOS, dibuixos que fem de forma ràpida on apuntem tot allò que se'ns va acudint. Una vegada ja hem visualitzat el que volem fer podem començar a decidir les mides per tant, comencem amb els CROQUIS dibuixos proporcionats i acotats que ens vagin donant una imatge real del projecte final. Per poder començar a treballar només falta que dibuixem els PLÀNOLS dibuixos a escala que ens permetran començar el nostre prototipus. Al'hora cal anar redactant una MEMÒRIA on figurin materials, costos,...
 5. PLANIFICACIÓ. Fem un llistat de tot allò que necessitarem per contruir el ROBOT. MATERIALS, EINES,... i organitzem les tasques a fer, quí farà què, on?, i en quin ordre, fem una previsió del temps i de l'ordre, repartiu-vos les feines.
 6. CONSTRUCCIÓ DEL PROTOTIPUS. Agafem materials, anem al taller i comencem a construir.
 7. AVALUACIÓ. Comprovem que tot funciona correctament i si no és així cal revisar i corregir fins que tot rutlli!
   
  CUCABOT

Comments