EL PROJECTE

Comencem pels ESBOSSOS, dibuixos que fem de forma ràpida on apuntem tot allò que se'ns va acudint. Una vegada ja hem visualitzat el que volem fer podem començar a decidir les mides per tant, els CROQUIS dibuixos proporcionats i acotats que ens vagin donant una imatge real del projecte final. Per poder començar a treballar només falta que dibuixem els PLÀNOLS dibuixos a escala que ens permetran començar el nostre prototipus. Al'hora cal anar redactant una MEMÒRIA on figurin materials, costos,...

La memòria la podem anar fent compartida des de GoogleDocs, seguiu l'exemple, teniu aquí la memòria per descarregar :


MEMÒRIA


Comments