Figures equivalents

Dues figures direm que són equivalents quan tenen el mateix perímetre o la mateixa àrea.


1.- Tenen el mateix perímetre



Perímetre del rectangle 1 = Perímetre del rectangle 2

                2·(a+b)   =   2·(c+d)    subtsituim a,b i c pels seus valors

                2(144,2+94,5)  =  2·(77,3 + d)  
dividim per 2

                144,2+94,5   77,3 + d 
    
               238,7 = 77,3 + d    restem 77,3  al dos costats

                161,4     =     d


2.-  Tenen la mateixa àrea





            
   Àrea rectangle 1 = Àrea rectangle 2

                    a· b    =    c·d
  
subtsituim a,b i c pels seus valors


                    143.6 · 92.6  =  142 · d

                    13297,6  = 
142 · d       dividim els dos costats per 142

                    93,64     =     d
              

Practica, utilitzant el generador, 
els diferents tipus d'exercicis

Generador de figures equivalents 1





 
Comments