Notícies‎ > ‎

PROCÉS D’ADMISSIÓ ESO/BATX 2017

12 de maig 2017, 3:52 publicada per Xavi Pascual   [ actualitzat el 29 de maig 2017, 21:54 ]
S'obre el procés d'admissió d'alumnes per al estudis d'ESO o Batxillerat. Curs 2017-18NORMATIVA

ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ

- Alumnes que NO estan matriculats a l'IES Segrelles al curs 2016-2017.
- Alumnes de 4t d'ESO de l'IES Segrelles que volen continuar a l'IES Segrelles en Batxillerat o Cicles Formatius.
- Alumnes de l'IES Segrelles que volen canviar d'opció formativa sense canviar d’institut (De Batxillerat a Cicles o canvi de cicle, per exemple).


IMPORTANT

- L’alumnat que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció on pot pot fer constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació. 
- Els alumnes matriculats en el curs 2016-17 en l’IES Segrelles que accedeixen a Batxillerat  tenen dret prioritari a ocupar les seues vacants sempre que marquen el seu institut en la sol·licitud (Annex IV) com a centre de 1a opció.
- En l’accés a Batxillerat, quan l’alumnat procedisca del mateix centre, el tràmit de presentació del requisit acadèmic el realitzarà directament el seu institut.


CALENDARIDOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A  LA SECRETARIA DEL CENTRE:

1. Sol·licitud oficial per duplicat correctament emplenada (Annex III ESO o Annex IV Batxillerat). Preferentment, telemàticament. S’imprimeix i es du al Centre de 1a OPCIÓ.

ASSISTENTS TELEMÀTICS ESO/BAT (Link actualitzat 30/05/2017)

Si utilitzeu l’assistent telemàtic per emplenar la sol·licitud, a més de simplificar el procés, rebreu en l’adreça electrònica que faciliteu la informació sobre el resultat de l’admissió.

2. Fotocòpia del DNI, passaport o NIE dels pares o tutors i de l’alumne/a.
3. La sol·licitud oficial de valoració de la renda, si es desitja. (annex VI)
4. Documents necessaris per justificar les circumstàncies de què sol·liciteu  valoració.
5. Posteriorment, en la data que cal,  presentació, al centre 1a opció,  REQUISIT ACADÈMIC:

- Certificació amb Nota mitjana d’ESO-Annex XVII per a 1r de Batxillerat (o d’un CFGM). Original.
- Certificació acadèmica oficial emesa pel centre de procedència (per a la resta de cursos) que permeta comprovar que s’està en condicions de promocionar. Original.

L’alumnat procedent de centres sostinguts amb fons públics podrà sol·licitar l’enviament per via telemàtica  del requisit acadèmic (en aquest cas, no serà necessari presentar, per tant l’annex XVII).

Accés al Portal Conselleria d’Educació (Document actualitzat 30/05/2017)