Notícies‎ > ‎

Instruccions de recollida Banc de Llibres 2018

21 de juny 2018, 7:49 publicada per Sergi Martí   [ actualitzat el 29 de juny 2018, 3:04 ]


  1. Nou participant, sol·licitud de participació i termini de presentació

Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Instruccions Famílies

Detalls del Procediment

Tràmit de la Sol·licitud

Les sol·licituds de nova participació es presentaran, al centre on es trobe matriculat l'alumnat.

 

  1. Alumnat ja participant en el curs actual

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs actual no haurà de presentar cap sol·licitud per ser participant en el Banc de llibres el proper curs ja que aquesta condició es manté, llevat que exercisquen el seu dret de renúncia.

L'entrega es farà efectiva en dos plaços:

  • Els alumnes que ho han aprovat tot i no necesiten el material per a les proves extraordinàries ho faran el dimarts 26 de juny entre les 9 i les 13 h
  • El alumne que hagen suspès alguna assignatura faran l'entrega de tot el lot complet el dia 5 de juliol (en vindre a recollir les notes).

Important

  • El lliurament del lot complet de llibres és condició indispensable per obtindre la condició de participant en el banc de llibres.
  • El deteriorament dels materials per mala utilització, o la pèrdua d’aquests, suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne/a, de reposar el material deteriorat o extraviat.
  • La renúncia està prevista en la normativa que regula el banc i la família així ho pot indicar en el moment que faça entrega, malgrat que haurà de tornar el lot complet de llibres de text i material curricular que li han sigut deixats en règim de préstec.
  • L'entrega del material es realitzarà a les respectives aules de referència de la tutoria. (Si per motius tècnics canviara alguna es farà saber ací mateix)

Comments