Notícies‎ > ‎

Procés d’admissió ESO/BATX. 2019

3 de maig 2019, 1:52 publicada per Webadmin IES J. Segrelles   [ actualitzat el 3 de maig 2019, 1:52 ]

NORMATIVA
 

ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ

- Alumnes que NO estan matriculats a l'IES Josep Segrelles al curs 2018-2019.

- Alumnes de 4t d'ESO de l'IES Josep Segrelles que volen continuar a l'IES Josep Segrelles en Batxillerat o Cicles Formatius.

- Alumnes de l'IES Josep Segrelles que volen canviar d'opció formativa sense canviar d’institut (De Batxillerat a Cicles o canvi de cicle, per exemple).


IMPORTANT

- L’alumnat que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció on pot pot fer constar fins a 10 opcions ordenades per prioritat. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

- Els alumnes matriculats en el curs 2018-19 en l’IES Josep Segrelles que accedeixen a Batxillerat  tenen dret prioritari a ocupar les seues vacants sempre que marquen el seu institut en la sol·licitud (Annex IV) com a centre de 1a opció.

- En l’accés a Batxillerat, quan l’alumnat procedisca del mateix centre, el tràmit de presentació del requisit acadèmic el realitzarà directament el seu institut.


CALENDARIDOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A  LA SECRETARIA DEL CENTRE 1a OPCIÓ:

1. Sol·licitud oficial per duplicat correctament emplenada (Annex III ESO o Annex IV Batxillerat).
Preferentment, telemàticament. S’imprimeix i es du al Centre de 1a OPCIÓ.

ASSISTENTS TELEMÀTICS ESO/BAT (estaran operatius en obrir-se el termini)
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

Els participants que en els ensenyaments d'ESO i batxillerat emplenen la seua sol·licitud telemàticament, podran rebre en l'adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d'admissió.

2. Fotocòpia del DNI, passaport o NIE dels pares o tutors i de l’alumne/a.

3. La sol·licitud oficial de valoració de la renda, si es desitja. (annex VI)

4. Documents necessaris per justificar les circumstàncies de què sol·liciteu  valoració: germans, domicili, pares treballadors del Centre,discapacitat, família nombrosa...).

5. Posteriorment, en la data que cal,  presentació, al centre 1a opció,  REQUISIT ACADÈMIC:

- Certificació amb Nota mitjana d’ESO-Annex XVII per a 1r de Batxillerat (o d’un CFGM). Original.

- Certificació acadèmica oficial emesa pel centre de procedència (per a la resta de cursos) que permeta comprovar que s’està en condicions de promocionar. Original.

L’alumnat procedent de centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana podrà sol·licitar l’enviament per via telemàtica  del requisit acadèmic (en aquest cas, no serà necessari presentar, per tant, l’annex XVII).


Sol·licitud ESO en PDF (Annex III)
Disponible a l'assistent telemàtic a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció

Sol·licitud Batxillerat en PDF (Annex IV)
Disponible a l'assistent telemàtic a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció

Quadre resum del DOGV amb criteris de valoració

Informació sobre documentació de les circumstàncies al·legades

Document de sol·licitud del criteri de renda familiar (Annex VI)