Página principal


Data última modificació: 13-02-2017


FP ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

CURS 16/17


S'inicia un nou procés d'assessorament i reconeixement qui estigui 

interessat que es posi en contacte a través del correu

 serveifp@iesjaume1.cat

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en:

 

           La identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals.

           La identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

           L’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 

El Servei d’Assessorament és requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Preu del Servei d’Assessorament: 60€ .

Preu del Reconeixement acadèmic: 18 € per cada UF. Cada mòdul (assignatura) té més d’una UF.

 

Oferta de places a l’INS Jaume I, de la Família de Serveis a la Comunitat:

Cicle Formatiu

Places

Atenció a persones en situació de dependència

60


És obligatori que els aspirants que vulguin participar al procés d'assessorament i reconeixement assisteixin a la sessió informativa del dia
 23 de gener del 2017 a les 16h.  

Com podeu sol·licitar aquest servei? El termini d'inscripció serà 23 al 31 de gener de 2017. 

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament: del 6 al 14 de febrer de 2017.

      

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Publicació de les llistes d’admesos:  20 de febrer de 2017.

 

Pagament del servei: a la sessió informativa s'explicarà tot el procés.

 

Presentació de documentació:  Després de la sessió informativa els aspirants admesos tindran un termini màxim de 4 dies hàbils per presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

ü  Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida

ü  Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

ü   Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

ü   Resguard de pagament del preu establert.

ü   Currículum Europeu

ü   Certificat d'empresa amb el càrrec i tasques desenvolupades  o nòmines on surti la categoria professional. 

ü   Vida Laboral

ü   Formació en l'àmbit del que es presenta la sol·licitud ( mínim 100h)

 

Calendari del servei d’assessoramentA partir del 8 de març s’iniciaran les sessions d’assessorament. Es farà pública la convocatòria a la pàgina web de l’institut i en aquest mateix enllaç.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Calendari del servei de reconeixement acadèmic: 

Sol·licitud al servei: 2 al 9 de maig del 2017

Publicació llista d'admesos: 15 de maig del 2017

Publicació de notes i recollida de certificats: Juny 2017


Per qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a la següent adreça web: serveifp@iesjaume1.cat
FP ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

CURS 15/16Llistat de persones admeses al servei assessorament clica aquí

Llistat de persones que sol·liciten servei assessorament clica aquí

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en:

 

           La identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals.

           La identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

           L’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 

El Servei d’Assessorament és requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Preu del Servei d’Assessorament: 60€ .

Preu del Reconeixement acadèmic: 18 € per cada UF. Cada mòdul (assignatura) té més d’una UF.

 

Oferta de places a l’INS Jaume I, de la Família de Serveis a la Comunitat:

Cicle Formatiu

Places

Atenció a persones en situació de dependència

60

Salvament i Socorrisme Inicial 

30


Salvament i Socorrisme Final

30


 

Com podeu sol·licitar aquest servei? El termini d'inscripció serà 18 al 29 de gener de 2016. 

És obligatori que els aspirants que vulguin participar al procés d'assessorament i reconeixement assisteixin a la sessió informativa del dia 18 de gener del 2016 a les 16h. 

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament: del 2 al 5 de febrer de 2016.

      

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Publicació de les llistes d’admesos:  15 de febrer de 2016.

 

Pagament del servei: a la sessió informativa s'explicarà tot el procés.

 

Presentació de documentació:  Després de la sessió informativa els aspirants admesos tindran un termini màxim de 4 dies hàbils per presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

ü  Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida

ü  Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

ü   Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

ü   Resguard de pagament del preu establert.

ü   Currículum Europeu

ü   Certificat d'empresa amb el càrrec i tasques desenvolupades  o nòmines on surti la categoria professional. 

ü   Vida Laboral

ü   Formació en l'àmbit del que es presenta la sol·licitud ( mínim 100h)

 

Calendari del servei d’assessoramentA partir del 8 de març s’iniciaran les sessions d’assessorament. Es farà pública la convocatòria a la pàgina web de l’institut i en aquest mateix enllaç.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Calendari del servei de reconeixement acadèmic:

Sol·licitud al servei: 2 al 6 de maig del 2016

Publicació llista d'admesos: 11 de maig del 2016

Publicació de notes i recollida de certificats: Juny 2016


Per qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a la següent adreça web: serveifp@iesjaume1.cat
___________________________________________________________________________________________
CALENDARI CURS 2014 - 2015LLIURAMENT DE CERTIFICATS DE LES PERSONES AVALUADES

Les persones que ja hagin passat pel procés d'avaluació, poden venir a recollir els certificats del dia 15 al 26 de juny en horari 8.30 a 15 hores.
És important que vinguin en aquestes dates i que guardin bé el certificat Per a les properes entrevistes, els assessors es posaran en contacte durant el més de març i abril amb les persones de la llista.

Del dia 18 al 20 de febrer poden posar reclamació a la llista de persones admeses al procés d'assessorament, la llista definitiva sortirà el dia 23 de febrer. Per consultar la llista cliquin aquí:Els informem que el llistat de les persones que han estat seleccionades per formar part del procés d'assessorament sortiran el proper 
dia 17 de febrer de 2015
disculpin les molèsties pel retard

......................................................................................................................................
Si voleu formar part del procés d'assessorament i reconeixement del curs vinent, esteu convocats a la sessió informativa i obligatòria
el dia 26 de Gener del 2015 a les 16h 
a la sala d'actes de l'institut Jaume I de Salou.


 RECOLLIDA DE CERTIFICATS 

S’informa als aspirants que fet el procés d’avaluació que  ja poden venir a buscar els certificats a partir del dia  25 de juny fins al 2 de juliol per Consergeria del centre del dia al  de 11 a 13h.

Si no poden venir a buscar el certificat personalment, pot venir alguna altra persona amb un full de consentiment amb el nom, DNI i signatura de l’aspirant donant el consentiment per recollir els certificats.Informació sobre el Servei d'Assessorament i Reconeixement

      en la formació professional del sistema educatiu Curs 2013-14


Les persones que es volen apuntar al procés d’Assessorament  que no es van matricular al gener, us  informem de que ja tenim les places complertes per aquest any.

L’altra opció disponible és esperar  per si surt l’Acredita’t ( no es segur que surti) .

Per revisar si surt la convocatòria d’ Acredita’t  ho podeu fer en aquest enllaç:

Per més informació de les següents convocatòries de Servei d’Assessorament i  Reconeixement, podeu mirar a aquesta mateixa web a l’octubre del 2014.

Les persones que es vulguin apuntar al Servei de Reconeixement , és obligatori haver fet l’assessorament .

Si  ja heu fet l’assessorament es podeu matricular durant del 5 al 19 de maig de 10 a 13h per secretaria del centre.

_____________________________


LLista definitiva de persones admeses al servei de reconeixement. Cliquin aquí

A partir d'ara els assessors es posaran en contacte directament amb les persones admeses a través del telèfon mòbil i/o correu electrònic. En el termini de 2 setmanes.

LLista definitiva de persones admeses al servei d'assessorament. Cliquin aquíLLista provisional de persones admeses al servei d'assessorament. Cliquin aquí


Calendari procés

Inscripció a l’assessorament

Pagament del preu públic  i presentació de la documentació

28 de gener al 7 de febrer del 2014 en horari de 10h a 13h

Criteris d’admissió:  edat

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS ASSESSORAMENT

14 de febrer

LLISTA DEFINITIVA SERVEI D’ASSESSORAMENT

20 DE FEBRER

Sol·licitud a Reconeixement Presentació documentació i preu públic

5 al 19 de maig

Publicació d’ admesos reconeixement

26 de maig

____________________________________________________________________________

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en:

 

           La identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals.

           La identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

           L’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 

El Servei d’Assessorament és requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Preu del Servei d’Assessorament: 60€ .

Preu del Reconeixement acadèmic: 18 € per cada UF. Cada mòdul (assignatura) té més d’una UF.

Oferta de places a l’INS Jaume I, de la Família de Serveis a la Comunitat:

Cicle Formatiu

Places

Atenció a persones en situació de dependència

60

 

Com podeu sol·licitar aquest servei? El termini d'inscripció serà del 28 de gener al 7 de febrer del 2014 a la secretaria de l'Institut Jaume I de Salou.

Convocatòria de les persones interessades: 27 de gener de 2014 a les 16:00 a l'INS Jaume I de Salou

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament: del 27 de gener al 7 de febrer del 2014 de 10 a 13 hores    

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de les llistes d’admesos:  14 de febrer de 2014 en aquesta mateixa pàgina.

Període de reclamació: del 17 al 19 de febrer presentant una reclamació formal

Publicació de les llistes definitives d'admesos: 20 de febrer de 2014 en aquesta mateixa pàgina

Presentació de documentació:  Després de la sessió informativa els aspirants admesos tindran de termini del 28 de gener al 7 de febrer  per presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

ü  Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida

ü  Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

ü  Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

ü  Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d’assessorament

 

Fases del servei d'assessorament

1a Fase: Presentació

2a Fase: Declaració de l'objectiu professional que desitja assolir

3a Fase: Identificació de la formació i l’experiència laboral de què disposa la persona

4a Fase: Relacionar la formació susceptible de ser reconeguda o convalidada des del cicle formatiu

5a Fase: Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona i de la formació no reconeixible del cicle formatiu

6a Fase: Elaboració per la persona assessora de l’informe d’assessorament per aconseguir l’objectiu professional desitjat

 

 Sol·licitud del servei de reconeixement, Presentació documentació i pagament preu públic: per part de la persones interessades del 5 al 19 de Maig de 2014 Lloc Secretaria INS Jaume I

Publicació llista admesos i places de reserva al servei de reconeixement  dia 26/05/2014

Període de reclamació: del 27 al 31 de Maig presentant una reclamació formal

Llista definitiva servei de reconeixement: 01 de Juny de 2014

Per qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a la següent adreça web: serveifp@iesjaume1.cat


Normativa vigent en quant al proces:
 • Instruccions  18  gener  de  2013,  de  la  Direcció  General  de  Formació 
 • Professional  Inicial  i Ensenyaments  de  Règim Especial,  relatives  a  l’organització  del 
 • servei d’assessorament en  la formació professional del sistema educatiu  i del servei de 
 • reconeixement  acadèmic dels  aprenentatges  assolits mitjançant  l’experiència  laboral o 
 • en  activitats  socials establerts  a  la  Resolució  ENS/1891/2012,  de  23  d’agost, 
 • d’organització  de  diverses  mesures flexibilitzadores  i actuacions  en  la  formació 
 • professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012) per al curs 2012-2013. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURS 2012-2013


Llistat definitiu de les persones admeses al servei de reconeixement.


Llistat provisional de persones admeses al servei de reconeixement. El dia 3 de Juliol sortirà la llista definitiva.
_____________________________________________________


Període d'inscripció del 10 al 25 de Juny del 2013, ambdós inclosos.

Documentació a presentar per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la secretaria del centre •  La sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges. (Facilitada a l'Institut Jaume I de Salou
 •  Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.(original i còpia)
 •  Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de a Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral)
 •  Resguard de pagament
 •  Documentació acreditativa per descompte o pagament del preu públic (original i còpia)
 •  Informe d’assessorament de Servei FP, Acredita’t o Qualifica’t
 •  Requisits d’accés a cicles formatius de Grau Mig (Només si es vol convalidar algun MF)

Informació sobre el Servei d’assessorament
 

en la formació professional del sistema educatiu

Informació d'última hora  (actualitzat 29/05/13)


Cada aspirant té un assessor referent, en el document adjunt podeu consultar el nom del vostre assessor. Per qualsevol dubte, us podeu dirigir directament a ell, a través del correu serveifp@iesjaume1.cat, indicant el nom del vostre assessor en assumpte. Els assessors s'aniran posant en contacte amb vosaltres a través de trucades i del correu.


LListat assessor-assessorat

Aquesta és la informació que heu d'aportar en la sessió d'assessorament: 

 • Vida laboral actualitzada
 • Certificat d'empresa, on consti categoria professional, temps treballat i funcions
 • Certificats de títols oficials (generalitat, inem soc,...) originals i fotocòpies
 • Currículum europeu. (en aquest link us adjuntem un model http://www.uic.es/es/alumnos-cv-europeo)


Llista definitiva de persones inscrites incorporant els aspirants derivats d'altres centres.

Llista definitiva


Llista definitiva de persones inscrites


Per consultar el llistat d'inscripció al procés  de FP assessorament, ho podeu fer a través d'aquest link:


Llista definitiva


A partir d'ara a cada assessorat se li assignarà un assessor. Serà cada assessor que a partir del mes de Maig es posarà en contacte amb els seus assessorats per a convocar-los a una entrevista. Podreu consultar a partir del mes de Maig la relació d'assessors amb els seus assessorats.

.......................................................................................................................................

Llista provisional de persones inscrites


Per consultar el llistat d'inscripció al procés  de FP assessorament, ho podeu fer a través d'aquest link:

LLista provisional


 La llista definitiva es penjarà el dia 11 d'abril de 2013.

 Ja ha finalitzat el període  d’inscripció al programa FP servei d’assessorament. Si algú segueix interessat en aquest procés haurà d'esperar a la següent convocatòria. Consulteu aquesta mateixa pàgina a partir del mes de Setembre del 2013.


...........................................................................................................................................

Al següent link podreu veure el llistat d’ admesos i en llista d’espera. 

LListat provisional

Sessió d'Informació:Es convoca a tots els aspirants tant de la llista d’ admesos com de la llista d’espera per a una reunió informativa el dia  11 de març  del 2013 a les 16.00.

 L’assistència a la sessió d'Informació serà obligatòria per poder iniciar el procés

Inscripció Per formalitzar la inscripció heu de portar a la secretaria del centre del dia 18 al 21 de març del 2013 en horari de 10h a 13h. la següent documentació:

 

a.     Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida

b.    Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

c.     Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

d.    Resguard de pagament del preu establert. 


-----------------------------------------------------------------------------------

FP ASSESSORAMENT

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en:

 

           La identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals.

           La identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

           L’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

 

El Servei d’Assessorament és requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 

Preu del Servei d’Assessorament: 60€ .

Preu del Reconeixement acadèmic: 18 € per cada UF. Cada mòdul (assignatura) té més d’una UF.

 

Oferta de places a l’INS Jaume I, de la Família de Serveis a la Comunitat:

Cicle Formatiu

Places

Atenció a persones en situació de dependència

60

 

Com podeu sol·licitar aquest servei? El termini d'inscripció va finalitzar el passat 27 de febrer.  Per a noves convocatòries us haureu d'esperar al curs 2013-2014. Si queden places per l'actual convocatòria, us ho comunicarem en aquest mateix web a partir del 4 d'Abril. 

Si algú necessita tornar a imprimir la seva inscripció, ho pot fer a través d'aquest enllaç

https://serveifp.cat/43007543

 

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament: del 19 al 27 de febrer de 2013.

      

Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Publicació de les llistes d’admesos:  8 de març de 2013.

 

Pagament del servei: Es convocarà als aspirants admesos a una reunió informativa per informar de tot el procés i la forma de pagament. El dia 8 de març es concretarà la data de la sessió informativa.

 

Presentació de documentació:  Després de la sessió informativa els aspirants admesos tindran un termini màxim de 4 dies hàbils per presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

ü  Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida

ü  Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

ü  Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

ü  Resguard de pagament del preu establert.

 

Calendari del servei d’assessorament: A partir del 8 de maig s’iniciaran les sessions d’assessorament. Es farà pública la convocatòria a la pàgina web de l’institut i en aquest mateix enllaç.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.


Per qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a la següent adreça web: serveifp@iesjaume1.cat