CALENDARI  PEPE

garcia1@iesguillemcifre.cat

QUART D'ESO i PRIMER DE BATXILLERAT

Examen recuperació 1 de setembre a les 9

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
HISTÒRIA DE L'ART

Examen recuperació 4 de setembre a les 11


CALENDARI ELIONOR

crespi2@iesguillemcifre.cat
Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure