CALENDARI  PEPE

garcia1@iesguillemcifre.cat

QUART D'ESO

4A.

Unitat 6       17 de març
Unitat 7      7 d’abril
Unitat 8      19 de maig
Unitat 9      15 de juny

4B

6 – 17 de març
7-7 d’abril
8-19 de maig
9- 13 de juny

4C

6        24 de març
7-           7 d’abril
8-         19 de maig
9-         15 de juny

_______________________________________________________
PRIMER DE BATXILLERAT

EXÀMENS

16 MARÇ
4 MAIG
15 JUNY


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HISTÒRIA DE L'ART

5- 30 MARÇ
Temes. Context històric i cronològic (1 pt); característiques generals de l’estil (2 pts), autors i obres més representatives (1 pt). 

- Pintura cinquecento
- Arquitectura barroca
- Escultura barroca

 obres :
Obres plàstiques; Inserció en el context històric (1 pt), anàlisi tècnica i formal (1 pt), aspectes iconogràfics (1 pt), justificació de l’estil; models i influències(1 pt). 

obres arquitectòniques; Inserció en el context històric i estilístic (1 pt), qüestions constructives, tècniques (2 pts), funcionals i  simbòliques (1 pt). 

Fra Angelico: Anunciació

Botticelli, La primavera (1482)

Leonardo: La Gioconda (1503-6):

Rafael: Escola d’Atenes

Miquel Àngel (pintura): Capella Sixtina

Tintoretto: Lavatori dels peus

El Greco: Enterrament del senyor d’Orgaz6- 4 MAIG

FINAL 17 al 23 de maig

CALENDARI ELIONOR

crespi2@iesguillemcifre.cat
Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure