CALENDARI  PEPE

garcia1@iesguillemcifre.cat

QUART D'ESO

4A.
Unitat 7     5 de maig "Espanya 1936-1975"
Unitat 8      24 de maig
Unitat 9      12 de juny

4B
7-    27 d’abril "Espanya 1936-1975"
8-    25 de maig
9-    13 de juny

4C

7-           5 de maig "Espanya 1936-1975"
8-         26 de maig
9-         16 de juny

_______________________________________________________
PRIMER DE BATXILLERAT

EXÀMENS

4 MAIG

OBJECTIUS

1- Explicar les següents ideologies o moviment polítics corresponent. Definició, principis, moment històric i lloc en què sorgeix, seu desenvolupament temporal i espacial, posant exemples històrics:

.- Absolutisme i despotisme il·lustrat.
.- Liberalisme
.- Nacionalisme
.- Marxisme -Comunisme
.- Anarquisme
.- Feixisme
 .- Fonamentalisme islàmic.

- Relacionar personatges, imatges i texts amb la ideologia corresponent.


15 JUNY


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HISTÒRIA DE L'ART6- 4 MAIG

Temes. Context històric i cronològic (1 pt); característiques generals de l’estil (2 pts), autors i obres més representatives (1 pt).

Pintura barroca espanyola
Neoclàssic
Goya
Romanticisme

Obres 

Obres plàstiques; Inserció en el context històric (1 pt), anàlisi tècnica i formal (1 pt), aspectes iconogràfics (1 pt), justificació de l’estil; models i influències(1 pt). 

obres arquitectòniques; Inserció en el context històric i estilístic (1 pt), qüestions constructives, tècniques (2 pts), funcionals i  simbòliques (1 pt). 

Caravaggio: Vocació de Sant Mateu 

Rubens: Les Tres Gràcies

Rembrandt: Ronda de nit 

Velázquez:Las Meninas 

Goya: Els afusellaments del 3 de maig 

Géricault: El rai de la Medusa

Turner: Pluja, vapor i velocitat


FINAL 17 al 23 de maig

CALENDARI ELIONOR

crespi2@iesguillemcifre.cat
Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure