SECRETARIA

Horari d'atenció al públic: de 9.00 a 13.00 hores

Tel.  971 53 01 15 - Fax 971 53 34 65

c.e: iesguillemcifredecolonya@educaib.eu