ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL


Els Ensenyaments Esportius són una formació que et capacita per desenvolupar una activitat professional en el camp de l'activitat física i l'esport: iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de l'activitat o pràctica esportiva en tota la seva extensió així com a l'entrenament i direcció d’equips i esportistes d’alt rendiment.


Són ensenyaments oficials, estan dins del sistema educatiu i tenen com a finalitat preparar-te per a l'activitat professional, al nostre centre s'impartiran les següents modalitats esportives: atletisme, bàsquet,futbol i salvament i socorrisme .

Existeixen dos graus:

  • El grau mitjà consta de dos cicles o nivells i en finalitzar s’obté el títol de Tècnic Esportiu en la modalitat esportiva corresponent.        

  • El grau superior consta només d’un cicle o nivell i en finalitzar s’obté el títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat esportiva corresponent. Aquesta titulació permet l’accés als estudis universitaris     (es reserven un % de places pels alumnes que volen accedir a la universitat via Cicle Grau Superior).L'IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA farà aquest ensenyaments en règim diürn: cursos impartits durant el dematí en el centre escolar i 100% presencial. Dirigit a un tipus d’alumnat que vol continuar els seus estudis després d’acabar ESO i també per persones que disposen de més temps, sense problemes de conciliació familiar ni laboral. Es podran inscriure en aquest format els alumnes d'entre 16 i 20 anys (ambdós inclosos i que els compleixin dins l'any natural).