Per ordre de la Conselleria d'Educació, els pagaments de les taxes dels diferents títols acadèmics s'han de realitzar mitjançant la següent adreça de l'Agència Tributària.

Pagament Taxes Títols Acadèmics

Passes a seguir per efectuar el pagament:
  1. Seleccionar en el link anterior la Conselleria d'Educació i  Universitat
  2. Seleccionar Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials.
  3. Triar el Títol de Batxillerat o de Formació Professional, tenint en compte si sou o no família nombrosa.
  4. Clicar-hi a sobre i s'obrirà la pantalla Model 046, l'heu d'emplenar amb les vostres dades i imprimir per anar a pagar al banc (també podeu efectuar el pagament telemàticament).
  5. Lliurar l'imprès a secretaria juntament amb la següent documentació:
    1. Original i còpia DNI (ambdues cares)
    2. Original i còpia del llibre de família nombrosa actualitzat.
 

BATXILLERAT


 Taxes Batxillerat relatives a l'any 2018

Taxa Normal: 64,32
Taxa Família nombrosa general: 32,17
Taxa Família nombrosa especial: Exempta de pagament. (Podeu passar directament a secretaria)
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 Taxes Formació Professional relatives a l'any 2018

Grau Superior: Expedició del títol de tècnic superior

Taxa Normal: 64,32€
Taxa Família nombrosa general: 32,17€
Taxa Família nombrosa especial: Exempta de pagament. (Podeu passar directament per secretaria)

Grau Mitjà: Expedició del títol de tècnic

Taxa Normal: 26,20€
Taxa Família nombrosa general: 13,11
Taxa Família nombrosa especial: Exempta de pagament. (Podeu passar directament per secretaria)