QUÈ ÈS LA MEDIACIÓ ESCOLAR!

1. QUÉ ÉS UN CONFLICTE?

 • És una situació en què dues o més persones entren en oposició o desacord,

 • perquè les seves posicions, interessos, necessitats, desitjos... són incompatibles (o percebuts com a incompatibles)

 • en què les emocions i sentiments juguen un paper important,

 • i la relació entre les parts implicades es veu deteriorada o enfortida, en funció de com sigui el procés de resolució del conflicte.

2. QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ ESCOLAR?

La mediació escolar és una procés estructurat de resolució de conflictes de manera pacífica i constructiva, en què les persones enfrontades es reuneixen en presència de mediadors/es i, mitjançant el diàleg, busquen solucions al problema conjuntament.

Cal dir que la mediació:

 • És voluntària.

 • És confidencial.

 • És imparcial.

 • És un procés en el qual les persones en conflicte prenen les pròpies decisions de manera responsable i satisfactòria. (TU GUANYES I JO GUANY, TOTS GUANYAM).

3. QUIN ÉS EL PAPER DEL MEDIADOR/A?

La persona que actua com a mediadora:

 • Té la funció de facilitar la comunicació entre les parts que participen en la mediació.

 • No pren partit, no es posiciona, no busca donar la raó, no fa judicis de valor, sinó que té una relació d’imparcialitat i de neutralitat.

 • Manté, en tot moment, la confidencialitat (exceptuant en situacions molt greus).

 • Vetlla per tal que l'acord sigui equitatiu.

4. QUI POT SER MEDIADOR?

Qualsevol alumne/a del centre (exceptuant els de 1r d'ESO) pot formar part de l'equip de mediació escolar.

Ara bé!,

Ser mediador/a requereix de formació i compromís personal.

5. QUAN ES POT SOL·LICITAR EL SERVEI?

Sempre que hi hagi un conflicte entre dos o més alumnes del centre sense resoldre.

Que les dues parts enfrontades estiguin d'acord en participar-hi.

Ara bé!,

No es podrà dur a terme el procés de mediació escolar quan el conflicte constitueixi una falta molt greu o un delicte.

6. COM SOL·LICITAR EL SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR?

És molt fàcil! Existeixen diverses vies per arribar al servei:

1. Mitjançant el tutor/a.

2. A través de l'equip directiu.

3. Acudint al departament d'orientació.

4. Emplenant una sol·lictud que es troba devora consergeria i dipositant-la a la bústia de mediació.  

7. QUINS BENEFICIS ENS APORTA LA MEDIACIÓ?

1. Proporciona una alternativa constructiva als conflictes que puguin sorgir.

2. Millora el clima de les aules i dels diferents espais del centre.

3. Permet la participació activa i responsable en la resolució dels propis conflictes.

4. Afavoreix l'autoestima i el creixement personal.

5. Permet el treball en equip.