Convivència escolar

QUÈ ÈS LA MEDIACIÓ ESCOLAR!


1. QUÉ ÉS UN CONFLICTE?

 • És una situació en què dues o més persones entren en oposició o desacord,

 • perquè les seves posicions, interessos, necessitats, desitjos... són incompatibles (o percebuts com a incompatibles)

 • en què les emocions i sentiments juguen un paper important,

 • i la relació entre les parts implicades es veu deteriorada o enfortida, en funció de com sigui el procés de resolució del conflicte.

2. QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ ESCOLAR?

La mediació escolar és una procés estructurat de resolució de conflictes de manera pacífica i constructiva, en què les persones enfrontades es reuneixen en presència de mediadors/es i, mitjançant el diàleg, busquen solucions al problema conjuntament.

Cal dir que la mediació:

 • És voluntària.

 • És confidencial.

 • És imparcial.

 • És un procés en el qual les persones en conflicte prenen les pròpies decisions de manera responsable i satisfactòria. (TU GUANYES I JO GUANY, TOTS GUANYAM).

3. QUIN ÉS EL PAPER DEL MEDIADOR/A?

La persona que actua com a mediadora:

 • Té la funció de facilitar la comunicació entre les parts que participen en la mediació.

 • No pren partit, no es posiciona, no busca donar la raó, no fa judicis de valor, sinó que té una relació d’imparcialitat i de neutralitat.

 • Manté, en tot moment, la confidencialitat (exceptuant en situacions molt greus).

 • Vetlla per tal que l'acord sigui equitatiu.

4. QUI POT SER MEDIADOR?

Qualsevol alumne/a del centre (exceptuant els de 1r d'ESO) pot formar part de l'equip de mediació escolar.

Ara bé!,

Ser mediador/a requereix de formació i compromís personal.

5. QUAN ES POT SOL·LICITAR EL SERVEI?

Sempre que hi hagi un conflicte entre dos o més alumnes del centre sense resoldre.

Que les dues parts enfrontades estiguin d'acord en participar-hi.

Ara bé!,

No es podrà dur a terme el procés de mediació escolar quan el conflicte constitueixi una falta molt greu o un delicte.

6. COM SOL·LICITAR EL SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR?

És molt fàcil! Existeixen diverses vies per arribar al servei:

1. Mitjançant el tutor/a.

2. A través de l'equip directiu.

3. Acudint al departament d'orientació.

4. Emplenant una sol·lictud que es troba devora consergeria i dipositant-la a la bústia de mediació.  

7. QUINS BENEFICIS ENS APORTA LA MEDIACIÓ?

1. Proporciona una alternativa constructiva als conflictes que puguin sorgir.

2. Millora el clima de les aules i dels diferents espais del centre.

3. Permet la participació activa i responsable en la resolució dels propis conflictes.

4. Afavoreix l'autoestima i el creixement personal.

5. Permet el treball en equip. 


DECÀLEG DE CONVIVÈNCIA

1. Viu, conviu i participa.

2. Coneix els teus companys/es i professors.

3. Tracta els altres com t'agradaria que te tractassin a tu.

4. Respecta les diferències. 

5. Posa't en el lloc de l'altre i t'ajudarà a entendre'l millor.

6. Expressa la teva opinió, respectant la dels altres.

7. Empra el diàleg per solucionar els conflictes.

8. Digues gràcies quan te facin sentir bé.

9. Disculpa't quan hagis ferit algú.

10. Sigues tu mateix, deixant que els altres també ho siguin.


INFORMACIÓ SOBRE MALTRACTAMENT A PARES I MARES

Dossier informatiu