Deures d'estiu 2016

  • Busqueu per matéria i curs el teu treball.
  • Llegiu amb atenció els criteris amb els quals els professors us avaluaran al setembre.
  • Al peu d'aquesta pàgina d'inici podeu consultar el calendari d'exàmens de setembre i el dia de recollida de les notes.
Us desitgem un bon estiu!

Claustre de professors de l'INS Francesc Macià

Calendari de proves extraordinàries de recuperació. Setembre 2016.

ESO i 1r Batxillerat


 

Lloc: AULA MAGNA

 

Divendres 2

Dilluns 5

08:30

Matemàtiques (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO)

Matemàt.apl.CCSS (1r batx.)

Matemàtiques (1r batx.)

Tecnologia (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO)

Informàtica (4t d’ESO)

Tecnologia indust. (1r batx.)

Màteries optatives (1r, 2n i 3r d’ESO) excepte francès i alemany.

 

09.30

 

Llengua castellana (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r batx.)

Educació visual i pl. (1r, 3r i 4t d’ESO)

Dibuix tècnic (1r batx.)

Llengua catalana (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r batx.)

Literatura universal (1r batx.)

10.30

Educació Física (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r de batx.)

Llengua anglesa (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r batx.)

Llengua alemanya (1r, 2n i 3r d’ESO)

Llengua francesa (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)

11.30

Física i química (2n, 3r i 4t)

Química (1r batx.)

 

Economia (1r batx.)

Ec. i Org. d’Empresa (1r batx.)

 

Llatí (4t d’ESO i 1r batx.)

Música (1r, 2n i 4t d’ESO)

 

12.30

Grec (1r batx.)

 

 

Ciutadania (3r d’ESO)

Educa.ètico-cívica (4t d’ESO)

Filosofia (1r batx.)

Ciències naturals (1r, 3r i 4t d’ESO)

Biologia (1r batx.)

Ciències de la Terra (1r batx.)

Física (1r batx.)

 

13:30

Ciències socials (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)

Història del Món C. (1r batx.)

Religió (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)

Pla de lectura (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO)

 Lliurament de notes als alumnes: dimecres 7 de setembre de 2016 a les 09:00h

ENTREGA DE NOTES. SETEMBRE DE 2016

Cicles

Grups

Aula

Tutor/a

 

 

 

 

1r CICLE

ESO

1A

0.5

Pilar Agustín

1B

0.4

Cristina Escarré

1C

0.3

Enric Arpio

1D

0.2

Encarna Martín

2A

0.1

Anabel Ruiz

2B

1.3

Roser Rodà

2C

1.4

Pepe Pérez

2D

1.5

Maria Gómez

2E

1.6

Assumpta Reynal

 

 

 

 

2n CICLE

ESO

3A

2.2

Núria Claver

3B

1.7

Yolanda Losa

3C

1.8

Eva Morales

3D

1.9

Rafael Segura

4A

2.6

Jordi Carbonell

4B

2.5

Cristina Fontanet

4C

2.4

Jordi Castells

4D

2.3

Gemma Lesán

BATXILLERAT

 

1r 1

1.1

Laura Murillo

1r 2

1.2

Maria Egidos

1r 3

1.0

Ricard Palomar