3r. d' ESO‎ > ‎

3r. d'ESO - Activitats - Gramàtica

Elaborat pel professor Jordi-Carles Burillo
 

LLENGUA CATALANA - 3r. d’ESO    (Nou OM - Castellnou)                                                                           CURS 2008-2009

 

Gramàtica oracional i textual

1a. avaluació

2a. avaluació

3a. Avaluació

Activitats

·         L’oració simple. La concordança nominal i verbal.

·         Els adjectius. L’oració adjectiva.

·         Els pronoms.

 

 

U. 1 (p. 23-26), U2 (p. 49-52), U3 (p. 77-80)

·         El verb. Concepte.

·         Lexema i morfemes. Accidents gramaticals (persona, nombre, aspecte, temps, mode, veu).

·         La conjugació verbal: Verbs irregulars i formes no personals.

 

U. 4, 5, 6

·         Les propietats textuals.

·         El paràgraf: puntuació i juxtaposició.

·         Els connectors. Els connectors textuals: preposicions, adverbis i conjuncions.

 

U. 7, 8, 9, 10, 11

 

1a. Avaluació

 

L’oració

 

Exercicis obligatoris

·        Exercicis del llibre de text: p. 25-26 (1, 6, 2, 5, 3, 4).

 

Els adjectius

 

Exercicis obligatoris

·        Exercicis del llibre de text: p. 51-52 (1, 2, 3, 4, 5, 6).

·        Exercicis del web (1, 2 i 3).

 

Els pronoms

 

Exercicis obligatoris

·        Exercicis del llibre de text: p. 79-80 (1, 2, 3, 4, 5, 6).

·        Esquemes sobre els pronoms febles (forma i funcions).

·        Exercicis del web [1, 2, 3, 4].

* Exercicis complementaris per preparar l'examen.

 

 

2a. avaluació

 

El verb

 

·        Apunts de morfologia verbal.

·        Per fer una consulta sobre la conjugació d’un verb.

 

·        Exercicis del llibre de text: p. 107 (1, 2, 4, 5, 6), p. 133-134 (1, 2, 3, 4, 5, 6), p. 159-160 (6, 4, 7, 8, 1, 2, 3).

·        Exercicis autoavaluatius [solucions: diumenge, 01-02-09]

·        Exercicis del web: Verbs irregulars (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); Formes no personals (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

 

·        Busqui el joc lingüístic Encara Més 1 (Conjugació verbal), imprimeixi’l full i realitzi l’activitat proposada.

·        Busqui el joc lingüístic Encara Més 31 (Temps verbals perifràsctics del perfet d’Indicatiu), imprimeixi’l full i realitzi l’activitat proposada.

·        Entri a http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/subjuntiu/index.htm i...

a)     Llegeixi el contingut d’”Eines”.

b)     Realitzi l’activitat “Si estudiessis...”.

c)     Faci la “Pràctica”.

d)     I finalment faci l’”Avalua’t”.

·        Entri a http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vinc/index.htm i...

e)     Llegeixi el contingut d’”Eines”.

f)      Realitzi l’activitat “Vinc? No, no vinguis”.

g)     Faci la “Pràctica”.

h)     I finalment faci l’”Avalua’t”.

·        Entri a http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/imperatiu/index.htm i...

i)       Llegeixi el contingut d’”Eines”.

j)      Realitzi l’activitat “Passa’m la pilota”.

k)     Faci la “Pràctica”.

l)       I finalment faci l’”Avalua’t”.

·        Entri a http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/condicional/index.htm i...

m)   Llegeixi el contingut d’”Eines”.

n)     Realitzi l’activitat “Si porteu paraigües no ús mullareu”.

o)     Faci la “Pràctica”.

p)     I finalment faci l’”Avalua’t”.

·        Entri a http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/prohibicio/index.htm i...

q)     Llegeixi el contingut d’”Eines”.

r)      Realitzi l’activitat “Ep! No corris tant!”.

s)      Faci la “Pràctica”.

t)      I finalment faci l’”Avalua’t”.

 

 

3a. avaluació

 

Les propietats textuals

 

·        Apunts de gramàtica textual.

 

L’adequació. Els registres lingüístics i la precisió lèxica.

 

·        Exercicis del llibre de text: p. 185-186 (1); p. 135-138 (2, 3, 5, 11, 1, 4, 7, 8, 6, 9); p. 162 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9).

 

La coherència. Claredat. Oracions i paràgrafs.

 

·        Llegeixi el capítol “2.2 La coherència textual” dels Apunts de gramàtica textual.

·        Faci l’exercici del llibre de text: p. 211 (1) [Claredat].

·        Llegeixi el capítol “La juxtaposició” del llibre de text OM (p. 210).

·        Fer els exercicis dels capítols de “Les oracions” (Apunts de gramàtica textual).

·        Exercicis del llibre de text: p. 185 (2); p. 211 (2) [Paràgraf].

 

La cohesió

 

·        Exercicis del llibre de text:  p.186 (4, 5).

 

Puntuació.

 

·        Triï el joc lingüístic Encara Més 17 (Signes de puntuació) i realitzi l’activitat proposada.

 

Els connectors. Els connectors textuals: preposicions, adverbis i conjuncions.

 

·        Exercicis del llibre de text: p. 237-238 (1, 2, 3, 4); p. 263-264 (1, 2, 3, 4, 5, 6); p. 289-290 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

·        Triï el joc lingüístic Encara Més 17 (Signes de puntuació) i realitzi l’activitat proposada.

·        Entri a http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/per_a/index.htm

a)     Llegeixi el contingut d’”Eines”.

b)     Realitzi l’activitat “”.

c)     Faci la “Pràctica”.

d)     I finalment faci l’”Avalua’t”.

·        Entri a http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/perque/index.htm

e)     Llegeixi el contingut d’”Eines”.

f)      Realitzi l’activitat “”.

g)     Faci la “Pràctica”.

h)     I finalment faci l’”Avalua’t”.

 

La construcció d’un text

 

·        Exercicis del llibre de text: p. 186 (6).