Información do Departamento de Orientación


SOLICITA A TUA BOLSA DO MEFP PARA O CURSO 2022-2023


XA PODES SOLICITAR A TÚA BOLSA DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O CURSO 2022-2023

O PRAZO DE SOLICITUDE SERÁ DO 30 DE MARZO AO 12 DE MAIO

É IMPORTANTE PEDIR A BOLSA NESTE PRAZO AÍNDA QUE NON SAIBAS CON SEGURIDADE O QUE VAS A ESTUDIAR OU SE VAS ESTUDAR OU NON. PON OS ESTUDOS PROBABLES E POR SETEMBRO PODERÁS MODIFICALOS.

TODA A INFORMACIÓN A ATOPARÁS NA SEGUINTE PÁXINA: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
 
CONVOCADAS AS PROBAS DE ACCESO A GRAO MEDIO E SUPERIOR NO 2022
CONSULTA O CALENDARIO NO SEGUINTE ENLACE:

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9636
SOLICITA A TÚA BECA PARA FP, BACHARELATO OU UNIVERSIDADE PARA O CURSO 2021-2022

FP, BACHARELATO, ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS E APOIO EDUCATIVO,  O PRAZO REMATA O 30 DE SETEMBRO.

ESTUDOS DE GRAO OU MÁSTER, O PRAZO REMATA O 14 DE OUTUBRO.

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
ADMISIÓN E MATRÍCULA NO SUG 2021-2022

Toda a información no seguinte enlace: OFERTA ACTUALIZADA DE GRAOS  EN GALICIA PARA O CURSO 2021-2022

No seguinte enlace podedes ver a oferta de graos en Galicia para o próximo curso


CALENDARIO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O CURSO 2021-2022ORIENTACIÓN  DE PRIMARIA A SECUNDARIACAMPUS DE VERÁN XUVENCIENCIA (USC)
DATAS: 28 de Xuño ao 2 de Xullo

Podedes elixir entre 10 proxectos científicos con 5/6 prazas cada un e un Obradoiro de Xornalismo.


a)Controla e construe robots!


b)Fotosíntese artificial: Na procura de novas fontes enerxéticas.


c)Análises clínicas, Que me pasa doutora?


d)Investigando as proteínas.


e)Animal CSI. Realidade ou ficción?


f)Árbores en tubos de ensaio.


g)Novas miradas docentes.


h)Aqualab. Sistema de monitorización ambiental con arduino.


i)Modelado e impresión 3D. Converte unha idea en realidade.


j)Obradoiro de Xornalismo científico.PARA: Estudantes de 4º ESO, Bacharelato e Ciclos Medios de FP (Idade máxima 19 anos).PREINSCRIPCIÓN: do 7 de Maio ao 13 de Maio.


MÁIS INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU NA WEB:  https://xuvenciencia.org/campus/gl/INSTRUCCIÓNS  PARA EMPREGAR O NERTA PARA O ALUMNADO QUE SE PRESENTA Á ABAU

Aplicación para a xestión do acceso ao Sistema Universitario de Galicia. Instrucións do alumnado para proba de acceso.


Accédese á aplicación a través dun navegador web. Na barra de direccións, situada na parte superior da pantalla, introduce o enderezo http://www.edu.xunta.es/nerta/ e a continuación preme a tecla   na parte superior dereita. Tamén hai un enlace no portal educativo da consellería, na sección “Alumnos”.

No momento da matrícula no centro, xerarase unha solicitude de conta de usuario para poder acceder a nerta, automáticamente. Recibirás na túa conta de correo electrónico o código necesario para activar a conta de usuario e información cos pasos a seguir para completar a activación da conta de usuario solicitada.

Todas as contas de usuario de nerta xestionaranse de maneira independente na aplicación https://www.edu.xunta.es/contausuario, nesta aplicación podes activar a conta, cambiar o contrasinal, desbloquear a conta, etc...

Unha vez teñas activada a túa conta, para entrar na aplicación introduce o teu usuario (ueXXXX) e contrasinal, unha vez que te identifiques como usuario, aparece o menú da aplicación:


„  En Alumnado visualízanse os teus datos: persoais, académicos dos estudos de acceso e expedientes de probas anteriores.

„  En Proba de acceso - Matrícula visualízanse os teus datos de matrícula : opción, estado da matrícula, tipo de matrícula, número de inscrición, opción de recibir correo electrónico e materias.

„  En Proba de acceso - Cualificacións visualízanse as túas cualificacións na proba: listaxe de cualificacións por materia, cualificacións dos exercicios e cualificación da proba. Tamén podes observar o resultado das reclamacións que realizaches ás cualificacións.

„  En Proba de acceso - Reclamacións podes xerar o impreso de reclamación:

†  Preme o botón “Engadir”.

†  Selecciona a materia premendo nela no recadro “Materias” ou cubrindo o campo “Código” no recadro “Engadir reclamación”.

†  Cubre o tipo de reclamación e as razóns xustificativas da mesma.

†  Preme o botón “Gravar”

†  Repite o proceso para cada materia da que queiras reclamar.

†  Para eliminar a reclamación dunha materia, selecciónaa e preme o botón “Eliminar”.

†  Xera o impreso de reclamación co botón “Xerar impreso de reclamación”. Imprímeo ou garda o documento pdf.

GUÍA DE ESTUDOS SUPERIORES EN GALICIA, LA VOZ DE GALICIA

 Podes acceder a ela no seguinte enlace: https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO 2021


Diplomado, Graduación, Contrato, Rodado Para Arriba
REQUISITOS:

a) Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.

b) Ter obtido unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos.

 PRAZO DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes será do 27 de Abril ó 26 de maio de 2021.

PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE: 

·                  As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED311A) dispoñible na aplicación informática PremiosEdu (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), ou directamente desde a propia aplicación PremiosEdu. 

·                  Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

REALIZACIÓN DA PROBA PARA A OBTENCIÓN DO PREMIO:
O alumnado deberá realizar unha proba presencial que terá carácter único en todo o territorio da Comunidade, que terá lugar de forma simultánea nas distintas sedes. 

A proba estrutúrase en dúas partes:

1. Primeira parte, que se desenvolverá en dúas horas:

1.1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.

1.2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente. 

2. Segunda parte, que se desenvolverá nunha hora:
Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado para elixir entre as seguintes: 

·                  Matemáticas II

·                  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

·                  Latín II

·                  Fundamentos da Arte II.


DATA DA PROBA:

·                  A realización da proba terá lugar o día 23 de xuño de 2021 e realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (https:// www.edu.xunta.gal)

·                  En dita resolución fixaranse, asemade, os lugares e o horario de realización da proba, que será na provincia onde se atope o expediente do alumno/a.

 

NÚMERO E CARACTERÍSTICAS DOS PREMIOS: 
1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.

4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público.

 

MÁIS INFORMACIÓN:

·                  Convocatoria: Orde do 9 de abril de 2021.

·                  Aplicación na web da Xunta para inscribirse nas probas

·                  En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao enderezo electrónico 012@xunta.gal. 

·                  Se as dúbidas están relacionadas coa presente convocatoria, poderán facer as súas consultas no enderezo electrónico premios@edu.xunta.gal.


LUGAR  E HORARIO ABAU 2021
.
DATAS DAS PROBAS:
CONVOCATORIA ORDINARIA 8,9,10 DE XUÑO
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 13,14,15 DE XULLO
 
AS PROBAS SERÁN NA FACULTADE DE VETERINARIA DO CAMPUS DE LUGO  E  A COMISIÓN DELEGADA NÚMERO 21
CÓMO FACER A PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE NO 2021

            Neste vídeo podedes ver cómo é o proceso de preinscripción e matrícula na Universidade nas  dúas fases:

1ª Fase: Preinscripción en NERTA. É un proceso único para as tres universidades de Galicia. A través de NERTA faremos as peticións para todas as universidades e campus. 

2ª Fase: Matriculación. Unha vez que se é admitido/a nunha titulación universitaria realízase esta fase tamén en líña, na páxina web principal da universidade onde se foi admitido/a. 


Vídeo de YouTube
CALENDARIO ABAU 2021 E DATAS IMPORTANTES

CALENDARIO ABAU

UNISCOPIO: PLATAFORMA WEB DE ORIENTACIÓN ONLINE AO ESTUDANTE  PUBLICA UNHA INTERESANTE GUÍA DE ESTUDOS NAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

https://drive.google.com/file/d/1bt7LiRgpCU_XDrCVLTITv9K7QrfoiTim/viewGRAO EN CIENCIA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 2021/2022

SUPRESIÓN DE PROBAS DE APTITUDE NAS DÚAS UNIVERSIDADES DO SUG


A Universidade de Vigo e a Universidade de A Coruña que imparten o Grao en Ciencias da Actividades Física e do Deporte, publicaron unha resolución rectoral na que se informa de que as probas quedan suspendidas aos efectos de admisión no curso 2021 - 2022 a causa do COVID.

Resolución reitoral da Universidade de Vigo, publicada el 27.01.2021
Resolución reitoral da Universidade da Coruña, publicada el 02.03.2021


ACTIVIDADES DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 2021

PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE 2021

ABAU 2021


https://youtu.be/6F4UEjuO_VQ


NOTAS DE CORTE E PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE NO SUG CURSO 2020 - 2021Accedes a traves do seguinte enlace: 
https://www.ciug.gal/PDF/poderacions.pdf

https://www.ciug.gal/PDF/notascorte2020.pdfFEIRA VIRTUAL  DE 55 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

CRUE Universidades (Conferencia de Reitores de Universidades) organiza a terceira edición da Feira virtual sobre graos universitarios UNIFERIA 2021.

QUE E UNIFERIA?

A feira virtual funciona como unha feira presencial, onde 55 universidades españolas posuen stands virtuais que podes visitar e obter a información sobre a oferta de graos, notasde corte, aloxamentos,.....
É posible manter unha conversa vía chat con persoal dos Servizos de Información e Orientación das diferentes Universidades.

CANDO?
22, 23 y 24 de febrero 
en horario de 
10´00h a 14´00h e de 16´00h a 19´00h

COMO FAGO A INSCRICIÓN?
A feira é gratuita pero para acceder é preciso rexistrarse. Unha vez rexistrad@ poderase entrar co mail e contrasinal cando a feira esté aberta. 

Aquí tes o enlace da web oficial de  UNIFERIA 2021 donde poderás rexistrarte. 

CONVOCADAS AS PROBAS DE ACCESO A FP DE GRAO MEDIO E SUPERIOR.

CONVOCATORIA 2021


ADMISIÓN E  MATRÍCULA DE ALUMN@S EN CENTROS PÚGLICOS EN GALICIA PARA O CURSO 2021 – 2022   NAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO E BACHARELATO.

 

 

 

Reserva de praza para o centro ao que se estea adscrito

Do 11 de xaneiro ó 8 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes

Antes do 1 de marzo

Presentación en prazo ordinario de solicitudes de admisión (alumnado que cambie de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores nun centro non adscrito)

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo

10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 25 de abril

Reclamacións (realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados)

Prazo máximo de 5 días hábiles a partir do día seguite á súa publicación

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio

Formalización da matrícula en Educación Infantil e Primaria

Do 20 ó 30 de xuño

Formalización da matrícula en ESO e bacharelato

Do 25 de xuño  ó 10 de xullo

Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato

Do 1 ó 10 de setembro


O Plan está conformado por 27 cursos, 22 deles en liña e 5 presenciais, cun total de 1.530 prazas, orientados á formación especializada e específica en materia de voluntariado nas seguintes áreas: perfeccionamento (que complementa ao básico ofertado no primeiro trimestre) e competencias adquiridas en materia de voluntariado, lingua de signos, formación en igualdade para prevención e afrontamento da violencia de xénero, voluntariado ambiental, voluntariado en situacións de emerxencia, voluntariado corporativo ou mesmo voluntariado dende os centros educativos. Así mesmo, no ámbito da xuventude, as accións formativas céntranse no eido dixital, a comunicación, o márketing, a preparación para o ámbito laboral, o eido educativo, o tempo libre e técnicas de mellora emocional.

En concreto, o detalle dos cursos e o procedemento de inscrición realizarse como segue:

1. Cursos destinados a persoas voluntarias e entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia:

  • Ofértanse un total de 13 cursos formativos, 8 deles en liña e 5 de carácter presencial nos Espazos Xoves de Chantada, Lalín, Betanzos, Noia e Ourense. En total, 830 prazas.

  • Poderanse apuntar persoas maiores de 16 anos.

  • O prazo de inscrición ábrese o venres 16 de outubro a partir das 10.00 horas e permanecerá aberto ata cubrir as prazas ofertadas en cada un dos cursos.


2. Cursos destinados a profesionais do eido do tempo libre e persoas mozas en xeral:

  • Ofértanse un total de 14 cursos formativos en liña, que supoñen 700 prazas.

  • Poderanse apuntar persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos e profesionais do eido do tempo libre.

  • O prazo de inscrición ábrese o martes 20 de outubro a partir das 10.00 horas e permanecerá aberto ata cubrir as prazas ofertadas en cada un dos cursos.

 

Os formularios de inscrición (un por cada curso) estarán dispoñibles na páxina web de Voluntariado (voluntariadogalego.org) o venres 16 de outubro no caso dos cursos de voluntariado e o martes 20 de outubro no caso dos de xuventude. Para ambos casos, a selección dos participantes será por rigoroso orde de inscrición, sempre e cando se cumpran os requisitos. Así mesmo, unha mesma persoa pode apuntarse a máis cursos se cumpre os requisitos.

Como realizar a inscrición nun curso?

Hai tres opcións. Revisa antes cal é o teu caso para ir máis áxil e certeiro coa inscrición:

a) No caso de ser alumno/a xa inscrito/a con anterioridade no Campus en Liña de Voluntariado: debes matricularte aos cursos a través do panel de alumno premendo no espazo "subscrición a outros cursos on line". LIGAZÓN AO PANEL DE ALUMNO

b) No caso de ser alumno/a novo/a, non inscrito/a no Campus en Liña: debes cubrir a ficha dun dos cursos no que queiras matricularte, ir ao teu correo e validar a ligazón que che envía a plataforma. Unha vez esteas dado de alta como alumno/a na plataforma, no caso de que queiras matricularte a outro ou outros cursos en liña,  terás que entrar coas túas claves ao Campus e seguir os pasos indicados no apartado a). LIGAZÓN AO APARTADO DE FORMACIÓN

c) No caso dos cursos que se desenvolven en plataformas externas ou cursos presenciais: debes cubrir a ficha correspondente. LIGAZÓN AO APARTADO DE FORMACIÓN

 


OFERTA DE GRAOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA CURSO 2020 -2021

          Consulta a oferta actualizada de graos nas tres universidades de Galicia: UVIGO,  USC, UDC.

                                                                                                                                                                               ENLACE AL FOLLETO EN PDF


PUBLICADO O CALENDARIO DE ADMISIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL E FP DUAL PARA O CURSO 2020/21

Polo momento non está publicada a oferta actualizada de ciclos para o vindeiro curso, nin as instrucións concretas de

 admisión. Haberá que estar pendentes da web de FP
CALENDARIO FP ORDINARIA E ADULTOS

CALENDARIO FP DUAL
 ABAU 2020
CONVOCATORIA ORDINARIA DA ABAU 2020

  • Documento da convocatoria ordinaria: Neste documento podes consultar todas as instrucións para a matrícula na ABAU, as datas, a documentación que hai que presentar, as normas dos exames, o proceso de revisión dos exames, o contacto dos LERDS e os horarios. ENLACE Ó DOCUMENTO.
  • Resumo da convocatoria ordinaria cos datos esenciais sobre os prazos e as normas dos exames. ENLACE Ó DOCUMENTO.


HORARIO ABAU 7,8,9 DE XULLO 2020
NOVA NORMATIVA PARA A ABAU NESTE CURSO 2019-2020

Podedes consultar no seguinte enlace:  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30938


https://sites.google.com/a/iesdavinarey.org/orientacion/home/ciug%20actualizado.PNG
XORNADA DE PORTAS ABERTAS VIRTUAIS DA UDC OS DÍAS 23 E 24 DE ABRIL

Coñeceredes os servizos e unidades que van a facer máis fácil e atractiva a VIDA UNIVERSITARIA: UDC Internacional, residencias públicas, centro de linguas, cultura, deporte, , cooperación e voluntariado, medioambente, UDC saudable, atención á diversidade, acción titorial, asociacións estudantís, emprego...

Podes ver toda a información das Xornadas, na que figuran agrupados por ramas de coñecemento os 41 Grados, 7 Programas de Simultaneidade e 2 Graos Abertos que lles ofrecemos para o vindeiro curso 2020-2021.

Na ligazón: https://www.udc.es/futuros_estudantes/portas_abertas/


E na aplicación móvil UDC.gal para Android<https://play.google.com/store/apps/details?id=gal.udc.campusmobil> e para IOS<https://itunes.apple.com/us/app/udc-mobil/id1245551194?l=es&mt=8>

Disporedes de:

  *   Videoconferencia en directo de cada titulación
  *   Vídeos de Centros Universitarios
  *   Vídeos con testemuño de alumnado matriculado e alumando titulado

Tamén teredes á vosa disposición dous postos permanentes para guialos polas Xornadas: un de Información Xeral e outro no que poderán facer as a consultas relacionadas co Acceso e Admisión na Universidade.

Temos un apartado especial con obradoiros e retos en vivo, con premios para quen os consiga superar.


ENCONTROS VIRTUAIS PARA COÑECER A USC DURANTE A CUARENTENA
A Universidade de Santiago de Compostela ofrecerá encontros virtuais dirixidos ao alumnado e familias que queiran coñecer as súas titulacións.

Os encontros levaranse a cabo os  días 6, 7 e 8 de Abril (luns, martes e mércores de Semana Santa).

A través dos encontros o alumnado poderá visitar virtualmente os campus de Lugo e Santiago e interactuar pro videoconferenteica cos responsables da titulación e aclarar as súas dúbidas.

A páxina web para os econtros estará disponible a partir do sábado 4 de abril na seguinte dirección:

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA O ALUMNADO DE 2º BACHARELATO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG)acordaron hoxe fixar nos días 7, 8 e 9 de xullo as datas da convocatoria ordinaria da ABAU en Galicia para este ano

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DURANTE ESTE PERÍODO DE CUARENTENTA POLO COVID-19

Todo o alumnado e os seus pais/nais/titores legais do IES Francisco Daviña Rey poderán manter comunicación para calquera tipo de consulta co Departamento de Orientación no seguinte mail:

orie@iesdavinarey.org
 OBRADOIRO DE SEXUALIDADE RESPONSABLE EN 1º DA ESOCHARLA PARA O ALUMNADO DE 4º ESO, 1º BACHARELATO, FP BÁSICA E CICLO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES SOBRE OS EFECTOS DO ALCOL E AS DROGAS NA CONDUCCIÓN  (XOVES 5 DE DECEMBRO) 
https://sites.google.com/a/iesdavinarey.org/orientacion/home/IMG_20191205_121741.jpg

NA CHARLA CONTAMOS CO TESTIMONIO DE ÁNGEL, VÍTIMA DUN ACCIDENTE DE TRÁFICO POR EXCESO DE VELOCIDADE QUE NOS  FIXO REFLEXIONAR SOBRE AS CONSECUENCIAS  E AS LESIÓNS DUNHA IMPRUDENCIA.


O IES DAVIÑA REY SUMASE Á CAMPAÑA:  EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS E PARTICIPAMOS NAS MOVILIZACIÓNS E ACTIVIDADES DO CONCELLO