Portal‎ > ‎

Horarios e calendarios


Horarios

Horarios

Horario de grupos: >>
Horario de titorías do profesorado: >>
Horario de gardas: >>
Horario de biblioteca: >>
Horario de direccion: >>
Horario do profesorado: >>
Horario de aulas: >>

Calendarios

Organización do curso

Planificación anual: >>
Calendario de actividades escolares e extraescolares: >>
Calendario de inicio do curso: >>
Calendario de avaliacións: >>
Calendario fin de curso: >>
Calendario repaso ABAU: >>

Exames

Exames de suficiencia: >>
Exames de pendentes ESO: >>
Exames de pendentes 2º Bacharelato: >>
Probas libres de ciclos: >>
Exames de perda de avaliación continua: >>
Exames extraordinarios de xuño: >>
Exames extraordinarios de setembro: >>