Portal‎ > ‎

Horarios e calendarios

Horarios

Horarios

Horarios xerais de funcionamento do centro: >>
Horario de grupos: >>
Horario de titorías do profesorado: >>
Horario de gardas: >>
Horario de biblioteca: >>
Horario de direccion: >>
Horario do profesorado: >>
Horario de aulas: >>
Horarios en pdf: >>

Calendarios sincronizables

Os calendarios mostrados neste apartado poden ser sincronizados en calquera conta de usuario de Google ou nun móvil con sistema Android para ter notificación actualizada dos eventos rexistrados.
  • Calendario de planificación anual: >>
  • Calendario de actividades extraescolares e complementarias: >>
  • Calendario de reserva de aulas: >>


Calendarios

Organización do curso

Planificación anual: >>
Calendario de actividades extraescolares e complementarias: >>
Calendario de inicio do curso: >>
Calendario de reserva de aulas: >>
Calendario de avaliacións: >>
Calendario fin de curso: >>
Calendario repaso ABAU: >>

Exames

Exames de suficiencia: >>
Exames de pendentes ESO: >>
Exames de pendentes 2º Bacharelato: >>
Probas libres de ciclos: >>
Exames de perda de avaliación continua: >>
Exames extraordinarios de xuño: >>
Exames extraordinarios de setembro: >>