Horario xeral do centro

Horario lectivo xeral

 • Ocupación do centro:
  • De 8:45 a 23:00
 • Apertura:
  • Mañás: de 8:45 a 14:30
  • Tardes: de 16:00 a 23:00
 • Oficiñas administrativas:
  • Mañás: de 9:00 a 14:00

Horarios docentes (de luns a venres)

 • ESO, Bacharelato, FP Básica:
  • Mañás: de 8:45 a 14:15
  • Recreo: de 11:15 a 11:45
  • Tardes: mércores de 14:00 a 17:40
 • Ciclos medios e superiores diurnos:
  • Mañás: de 9:00 a 14:30
  • Recreos: de 10:40 a 10:55 e de 12:35 a 12:50
  • Tardes: 2 tardes semanais de 16:10 a 18:50 (luns, mércores e xoves; os días varían con cada ciclo)
 • Ciclos nocturnos:
  • Noites: de 17:00 a 23:00
  • Recreo: non se fan recreos.
 • Aula Mentor:
  • Mañás:
  • Tardes:

Horario de dispoñibilidade das instalacións para uso do alumnado e da comunidade educativa

Os servizos e instalacións do centro están dispoñibles para os alumnos e para o  resto da comunidade educativa, para a realización de actividades organizadas que non interfiran co horario lectivo, sempre con previa solicitude e autorización da Dirección.

A Dirección autorizará o  uso das instalacións solicitado por alumnos, asociacións ou organizacións despois de examinar cada solicitude.

Horario de verán

 • Xuño (rematadas as clases):
  • Mañás: de 9:00 a 14:00
 • Xullo:
  • Mañás: de 10:00 a 13:00
 • Agosto:
  • Gardas localizadas: de 10:00 a 13:00

Horarios detallados

Consultar Horarios e calendarios.