MC42DXC. Datos xerais do centro

Tipo de centro:

IES (Instituto de Ensinanza Secundaria)

Denominación oficial:

Instituto de Ensinanza Secundaria Francisco Daviña Rey

Código do centro:

27007247

N.I.F.:

Q7755179D

Número de unidades:

Catalogadas:

    • ESO: 8 unidades
    • Bacharelato: 4 unidades
    • Ciclos: 10 unidades
    • FP Básica: 3 unidades

Centros adscritos:

CEIP Rosalía de Castro de Bóveda
CEIP da Póboa de Brollón

Ensinanzas ofertadas:

Oferta educativa: >>