Portal


Pasa o rato por enriba do texto para deter o movemento


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
   Recursos na rede para as materias durante o periodo de confinamento:    >>
Adaptacións das programacións didácticas no curso 2019-20:   >>


Información relativa Coronavirus

Publicada a convocatoria para solicitar os libros de texto para o curso que vén e as axudas para a adquisición de material escolar. O prazo remata o 19 de xuño de 2020 (incluído). A solicitude pode tramitarse a través da sede electrónica da Xunta ou presentándoa na secretaría do instituto.
Máis información sobre a documentación e os anexos que hai que presentar: >>

Restablécese o procedemento de admisión de alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021
a) Solicitude de admisión para novas matrículas: do 11 ó 18 de maio.
b) Novos prazos do proceso:
• Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
• Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
• Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
• Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
• Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.
Máis información: >>


O Goberno vai pedir outra prórroga do estado de alarma, ata o 9 de maio

O Concello establece un servizo de impresión de material para todos/as estudantes empadronados/as en Monforte de Lemos >>

O Goberno prorroga dúas semanas máis o estado de alarma, ata o 26 de abril

Axudas comedor escolar COVID-19 para as familias que durante o curso escolar pagan 0 ou 1 €.
  • DOG 30 de Marzo de 2020 >>
  • Aclaracións >>
  • Prazo: desde o día 31 de marzo ao 6 de abril, ambos inclusive

Seguindo as instrucións da Consellería, o segundo trimestre avaliarase en función do traballo desenvolvido ata a interrupción das clases presenciais (día 13 de marzo). As cualificacións publicaranse o día 3 de abril.

Novas sobre o calendario escolar, datas ABAU, FCT... >>

O estado de alarma prorrógase ata o día 12 de abril, polo que as clases quedarán suspendidas, polo menos, ata esa data

O centro permanecerá pechado dende o luns 16 de marzo ata novo aviso. Poden contactar con nós a través do:
  • Teléfono: 982 82 82 00
  • Correo electrónico:  ies.francisco.davina@edu.xunta.es
O noso alumnado será atendido telematicamente a través da aula virtual, EdiXgal, Classroom, ...

Novas instrucións en relación co COVID-19 >>

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020 >>

Suspendidas as clases dende o venres 13 de marzo durante 15 días        twiter  Instagram         
Alumnado e familias
Departamentos
Horarios e calendarios

Información xeral

  • Datos xerais do centro: >>
  • Contactar co Daviña Rey: >>
  • Horario xeral do centro: >>
  • Como chegar ao Daviña Rey: >>
  • Simulacro de evacuación: instrucións: >>

Profesorado
Xestión