0.Presentació


Durant aquest curs treballarem per conèixer millor com és de variat i complex el medi natural del nostre planeta i el més proper de l'illa. Diferenciarem entre paisatge natural i humanitzat.
Quins són alguns dels efectes de la presència de l'esser humà. Des de quan està l'esser huma modificant el medi? Com s'empren els mapes, com localitzem els espais, com es representa el temps... com és més fàcil posar-nos d'acord, com és millor explicar cada contingut per fer-me entendre, què he de tenir en compte abans de prendre una desició ...i moltes coses més.