Notícies

Batxillerat - Preinscripció 2016/17

11 de maig 2016, 23:37 publicada per Anna Regué

El dimecres dia 18 de maig s'inicia el període de preinscripció a Batxillerat  pel curs 2016-17 que s'acabarà el dia 25 de maig.
Us adjuntem la informació de la documentació necessària que heu de presentar en aquesta secretaria en el cas d'alumnes de nova incorporació al centre.
Els alumnes que continuen al centre no han de fer cap preinscripció; properament se'ls repartirà un full de confirmació de matrícula que hauran de signar.

Preinscripció ESO 2016-17

7 de març 2016, 4:56 publicada per Anna Regué   [ actualitzat el 7 de març 2016, 5:20 ]

Del 30 de març al 7 d’abril de 2016 *

* Les sol·licituds per Internet fins les 24 h del dia 6 d’abril

 

 Documentació que s’ha de presentar a la preinscripció:

 

 • Imprès de sol·licitud, degudament signat (disponible a secretaria i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a si en disposa.
 • Si pertoca, documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció (família nombrosa o monoparental, malaltia crònica, discapacitat, renda mínima d’inserció, etc).


((L'enllaç de la barra lateral us portarà a la pàgina de la Generalitat on hi surt el calendari complet, sorteig i altres informacions)

Proves d'accés als cicles formatius 2016

3 de març 2016, 23:58 publicada per Anna Regué   [ actualitzat el 4 de març 2016, 0:02 ]

Inscripcions del 10 al 17 de març de 2016

Prova Grau Mitjà: 4 de maig de 2016

Prova Grau Superior: 9 i 10 de maig de 2016

 

Requisits:

Grau Mitjà : Tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l’any 2016

Grau Superior:   -Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any 2016

-Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any 2016 i tenir un títol de tècnic/a de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Sol·licitud :

Es presentarà en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

 

Pagament taxes :

Últim dia 18 de març de 2016 abans de les 22 hores.


(Trobareu tota la informació i la pàgina d'accés de la Generalitat a l'enllaç de la barra lateral)

Proves anuals per completar l'ESO

27 de gen. 2016, 23:47 publicada per Anna Regué

PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

PER A L’ALUMNAT DE L’INSTITUT QUE NO L’HAGI OBTINGUT EN FINALITZAR L’ETAPA ESMENTADA

Inscripció :De l’1 al 15 de febrer de 2016, a la secretaria del centre.                   

El calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos amb les matèries objecte de les proves i la relació d’aspirants exclosos amb el motiu d’exclusió, es publicaran al tauler d’anuncis del centre deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció.

Requisits :Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2016 són:

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2014 o 2015.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2016.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 16 anys l’any 2016 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses (A aquest efecte es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
 En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2015-2016. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Preinscripció Batxillerat

6 de maig 2015, 5:09 publicada per Anna Regué

El dimarts dia 12 de maig s'inicia el període de preinscripció a Batxillerat  pel curs 2015-16 que s'acabarà el dia 19 de maig.
Us adjuntem la informació de la documentació necessària que heu de presentar en aquesta secretaria en el cas d'alumnes de nova incorporació al centre.
Els alumnes que continuen al centre no han de fer cap preinscripció; properament se'ls repartirà un full de confirmació de matrícula que hauran de signar.

(L'enllaç de la barra lateral us portarà a la pàgina de la Generalitat on hi surt el calendari complet, sorteig i altres informacions)

Inici preinscripció ESO 2015-16

25 de febr. 2015, 2:28 publicada per Anna Regué   [ actualitzat el 25 de febr. 2015, 2:57 ]

El dimarts dia 10 de març s'inicia el període de preinscripció a l'ESO pel curs 2015-16 que s'acabarà el dia 17 de març.
Us adjuntem la informació de la documentació necessària que heu de presentar al centre.

(L'enllaç de la barra lateral us portarà a la pàgina de la Generalitat on hi surt el calendari complet, sorteig i altres informacions)

Proves d'accés als cicles formatius

24 de febr. 2015, 2:09 publicada per Anna Regué

Inscripcions de l’11 al 23 de març de 2015

Prova Grau Mitjà: 6 de maig de 2015

Prova Grau Superior: 13 i 14 de maig de 2015

 Requisits:

Grau Mitjà : Tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l’any 2015

Grau Superior:   -Tenir complerts 19 anys o bé cumplir-los durant l’any 2015

-Tenir complerts 18 anys o bé cumplir-los durant l’any 2015 i tenir el    títol de tècnic/a per haver superat un CFGM o un cicle d’ensenyaments esportius, d’alguna de les famílies processionals incloses en la mateixa opció de la part específica.

Sol·licitud :

Es presentarà en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

 Pagament taxes :

Últim dia 24 de març de 2015 abans de les 22 hores.


(Trobareu tota la informació i la pàgina d'accés de la Generalitat a l'enllaç de la barra lateral)

Eleccions Consell Escolar

13 de nov. 2014, 0:09 publicada per Anna Regué   [ actualitzat el 13 de nov. 2014, 0:12 ]

Amb la publicació de la convocatòria i del cens, el dia 3 es va iniciar el període d'eleccions per a la renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar del centre. La convocatòria i el document de presentació de candidatures  els trobareu als fitxers adjunts i el cens d'alumnes i pares i mares està penjat al tauler d'anuncis del centre.

Matrícula Batxillerat

1 de jul. 2014, 2:12 publicada per Anna Regué   [ actualitzat el 1 de jul. 2014, 2:19 ]

Us recordem que el període de matrícula de Batxillerat és de l’1 al 9 de juliol de 2014, durant el qual heu de passar per secretaria de 9 a 13 hores per dur la documentació i fer la tria de modalitat i de matèries optatives.

Documentació que cal portar:.

Alumnes de nova incorporació al centre

 • Una foto mida carnet de l´alumne/a.
 • Còpia bancària del pagament de matrícula.
 • Acreditació acadèmica de final de curs (resguard o títol de l’ESO)
 • Altra documentació no aportada a la preinscripció (TSI, DNI alumne o tutors,...)

          Alumnes del centre

 • Còpia bancària acreditativa del pagament
 • Fotocòpia DNI

            

 

Matrícula d'ESO

11 de juny 2014, 23:22 publicada per Anna Regué

RECORDATORI  del període de matriculació :

 • 1r d’ESO del 10 al 13 de juny de 2014
 • 2n, 3r i 4t d’ESO del 23 al 27 de juny de 2014

 

Documentació per a la matriculació :

 • 1 foto de l’alumne.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare de l’alumne, que no s’hagin entregat a la preinscripció.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne/a.
 • Full de dades complementàries, full d’autorització d’ús d’imatge i dades SGD i full d’autorització de transport, si s’escau, entregats a secretaria al fer la preinscripció.
 • Altra documentació pendent d’aportar a la preinscripció.


1-10 of 14