ERREKLAMAZIO ETA IRADOKIZUNAK / RECLAMACIONES

Erreklamazio edo iradokizunen bat IES Balmaseda BHIn aurkeztu nahi izatekotan, ondoko inprimaki hau Idazkaritzan eman behar duzu:

ERREKLAMAZIO ETA IRADOKIZUNETARAKO ORRIA

Nahi izatekotan eta datu pertsonalak bete izanez gero, hilabeteko epean erantzuna emango zaizu.

Si se desea presentar una reclamación o una sugerencia a IES Balmaseda BHI, se deberá entregar el siguiente impreso cumplimentado en Secretaría:

IMPRESO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

Si se desea y se cumplimentan los datos personales, se dará una respuesta en el plazo máximo de un mes.