Membres Junta Ampa curs 2016-2017

Mireia Martín                   Presidenta       Comissions Camins Escolars/ Idiomes
Susanne  Wittkamp           Secretària
Agnés Morales                  Tresorera        Comissió Idiomes
Ansenio Resa                    Vocal              Comissió d'Esports        
Xavier Garcia                   Vocal              Comissió TIC 
Jordi Gonzàlez                 Vocal              Comissió comunicació
Josep Maria Brull             Vocal              
Manel                              Vocal              Comissió TIC
Rosa Carretero                 Vocal