Funcionament‎ > ‎

Tub de raigs catòdics

EL tub de raigs catòdics ha estat un element indinpensable per l'evolució del televisor. Es tracta d'una vàlvula. L'últim ànode d'aquesta es recobreix d'un emissor de llum.Aquest emissor només pot funcionar si rep un flux d'electrons. Un canó d'electrons els dispara constantment contra la pantalla, que està recoberta de fósfor.

Per poder regular la intensitat i la precissió dels electrons es col·loquen uns terminals que redirigeixen els electrons. FInalment, unes bobines són les encarregades de produir un camp magnètic que distribueix el feix d'electrons per tota la pantalla, donant lloc a una imatge.

Els televisors de raigs catòdics de color tenen els mateixos principis. L'única diferència es que el fósfor de la pantalla té els colors magenta, verd i blau. 
Ànode: Elèctrode receptor de càrregues negatives o emissor de càrregues positives.
Càtode: Elèctrode receptor de càrregues positives o emissor de càrregues negatives.

Comments