Proves lliures

CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES 2017 PER OBTENIR EL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNIC SUPERIOR

El IES Algarb realitzarà proves lliures dels mòduls que figuren al currículum de tots els cicles formatius que es cursen de forma presencial al centre (veure oferta formativa)

Inscripcions

A la secretaria del centre del 22 de febrer al 8 de març de 2017, tots els dies de 8'30 a 14'30h i els dimecres de 17'00 a 19'30h.

Documents i taxes d'inscripció

- Document d'ingrés model 046 (codi 04C)

- Original i còpia del DNI

- Imprès oficial de sol·licitud

- Acreditació dels requisits d'accés

- Si es vol sol·licitar convalidació o exempció s'ha d'especificar en el moment de la matrícula i aportar la documentació adient.

Publicació llista inscrits (taulell habilitat al centre i pàgina web)

Provisional - 10 de març de 2017         Definitiva - 20 de març de 2017

Realització de les proves

Les proves es duran a terme entre el 2 i el 31 de maig de 2017.

Publicació calendari proves

20 dies abans de l'inici de les proves en el taulell informatiu del IES Algarb i en la web del centre: www.iesalgarb.es

Informació proves lliures 2017


En els arxius adjunts podeu consultar el calendari d'examens de cada cicle formatiu:                             

ą
PrAFE Berta Oliva,
10 d’abr. 2017, 10:52
Ċ
PrAFE Berta Oliva,
4 de maig 2017, 1:47
ą
PrAFE Berta Oliva,
9 d’abr. 2017, 23:42
ą
PrAFE Berta Oliva,
9 d’abr. 2017, 23:42
ą
PrAFE Berta Oliva,
9 d’abr. 2017, 23:42
ą
PrAFE Berta Oliva,
9 d’abr. 2017, 23:42
Comments