Projecte "L'herbari virtual"

Benvolguts pares i mares,
Benvolguts membres de la comunitat educativa,
Benvolguts amic i amigues visitants,


Teniu a les mans, a la vostra pantalla, els resultats del primer projecte que hem dissenyat i dut a terme a l’Institut Escola Les Vinyes. Com sabeu, el nostre Projecte educatiu contempla el treball per projectes, amb l'objectiu de relacionar les diferents àrees curriculars a partir d´un tema, i donar significat als aprenentatges. Aquesta metodologia permet treballar les diferents capacitats i també les competències bàsiques de l’educació secundària.
Pel fet de tractar-se del primer treball d’aquest tipus, i tenint en compte que tenim previst fer-ne dos més durant aquest curs, permeteu-nos que us fem cinc cèntims del canvi que significa aquest treball respecte les metodologies tradicionals que tothom coneix, i que no hem aparcat, en absolut, dels nostres propòsits.

Un Projecte de Treball és un treball d’investigació que parteix de la curiositat i les inquietuds dels i les alumnes, mitjançant un treball cooperatiu que pretén aconseguir informació al voltant de les inquietuds inicials i, finalment, elaborar un o diversos productes que siguin la síntesi del que s'ha après. En el nostre cas un herbari digital amb el seu mapa i un conjunt de reportatges i àlbums de fotografies. Així, formulant preguntes, reflexionant sobre el que cadascú sap, pretenem l'aprenentatge de nous coneixements i reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge. L’objectiu final és el domini d’unes competències, d’unes habilitats que han de permetre l’alumne/a resoldre les pròpies dificultats i augmentar l’interès per l’aprenentatge.


És un tipus de treball que dóna gran rellevància al treball en grup. Es tracta d’una gran oportunitat perquè els nois i les noies aprenguin a participar, a decidir i assumir responsabilitats, investigant i aprofundint de manera conjunta sobre un tema proposat, de manera que al final en puguin treure conclusions, augmentant la consciència de que poden investigar sobre moltes coses. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques, es posa en comú el resultat de les tasques individuals, i s’elabora col·lectivament el resultat. Finalment, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après.

En definitiva, es tracta d’un tipus de treball que permet construir coneixement de forma compartida, que activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup, propicia la participació en la construcció del coneixement, potenciant l’autonomia, la curiositat, la capacitat de fer-se preguntes, la imaginació.... preparant els nois i les noies per viure en la societat del segle XXI, en un món sense fronteres, on tenim al nostre abast molta informació, i on, per tant, ens cal tenir les eines necessàries per obtenir-la, tamisar-la i fer-la nostra, a fi d’avançar i convertir-nos en unes persones responsables, solidàries, cultes i justes.

Pretenem, amb aquestes línies, apropar una mica més la nostra metodologia, els nostres objectius educatius.
Com ja hem dit diverses vegades, creiem fermament que l’educació només serà vàlida si es basa en la confiança i en la complicitat entre famílies i professorat, situant a l'alumnat al centre de tota la comunitat educativa. Mostrar el nostre treball i oferir aquesta informació ha de ser-ne un aspecte clau.

No cal dir doncs, que estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, pregunta o suggeriment que ajudi a millorar aquesta tasca que és la de tots i totes.

Us convidem, doncs, a visitar aquest espai, fruit del treball de tots els i les alumnes de primer d'ESO del curs 2011-2012 i a gaudir-ne!

Moltes gràcies,


Professorat d’ESO de l’Institut Escola Les Vinyes.
Castellbisbal, Desembre de 2012

El Projecte "Herbari virtual


L'herbari

  • Herbari virtual
  • Mapa de l'herbari virtual
    Àlbum de l'herbari

Reportatges periodístics

Àlbums

Any internacional dels boscos

La proclamació del 2011 Any Internacional dels Boscos, per part de les Nacions Unides, representa una oportunitat universal per a mobiltzar-nos a escala planetària, per una gran causa: la defensa dels bosc i la posada en valor de les àrees forestals com a sistemes fonamentals per a els humans en el planeta.

Tanmateix el caràcter universal de la proclama, lluny de desdibuixar-la, ha de ser motor per l’acció local, única via possible per l’assoliment dels passos necessaris, per avançar cap a un futur socialment solidari i ambientalment segur. Tal com diu la divisa de la convocatòria es temps d’actuarMostra Institut Escola Les Vinyes - Herbari virtual en un mapa més gran
Comments