אתרים היסטוריים - בית התבשיל

בית התבשיל שוכן ברחוב הכרמל
אל מול שערי היקב. הוא נבנה
בשנת 1889 במימון הברון, כבית
מעון לפקידיו הבכירים.
פקידים אלו עבדו ביקב ובבית
הספר של המושבה.
בקומת הקרקע נפתח בשנת 1901
מטבח פועלים על ידי האיכר
שמואל אוסטשינסקי למען
פועלי ראשון לציון בקומה זו
פתחו הכורמים חנות לממכר יינות.
Comments