Realizarea unui sistem pentru elaborarea planului de afaceri, de productie, a strategiilor, studiilor de fezabilitate si a altor analize utile in procesul decizional al productiei agricole vegetale

Planul Sectorial:  PS: 6.2.2. – Realizarea unui sistem pentru elaborarea planurilor de afaceri, de productie, a strategiilor, a studiilor de fezabilitate si a altor analize utile in procesul decizional al productiei agricole vegetale

Finantare: Buget de Stat – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Valoarea proiectului (de la bugetul de stat): 800.000 lei

Cofinanţare: 0 lei

Componenta consortiului:

Coordonator  proiect:

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - ICEADR

Bulevardul Mărăşti nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod 011464

Nr. telefon: 021.224.27.95

Nr. fax: 021.318.16.86

Director proiect: Dr.ing. Rozi Liliana BEREVOIANU

E–mail: iceadr@yahoo.com

Partener 2:

Academia de Studii Economice Bucureşti - ASE

Clădirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, cod 010961

Nr. telefon: 021-3191901/249;

Nr. fax: +4 021 212.94.79

Responsabil ştiinţific proiect: Conf. univ. dr. Iuliana Dobre

E – mail: iulya_dobre@yahoo.com

Partener 3:

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucuresti - USAMV

B-dul Marasti, nr. 59 cod poştal 011464

telefon 021.318.04.65, fax 021.318.04.65

Responsabil ştiinţific proiect: Conf. univ. dr. Anisoara CHIHAIA

E – mail: ani_chihaia@yahoo.com

Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)

Durata proiectului: 2006-2010