Prezentare generala

Planul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR) este un program de măsuri elaborat de MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - împreună cu Comunitatea Europeană, măsuri care să ajute la dezvoltarea agriculturii din România.

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole (P2+P3)
 • OS2 Gestionarea durabilăa resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (P4 +P5)
 • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza prin cele 6 priorități de dezvoltare rurală. Sumele alocate Romaniei pentru dezvoltare rurala din FEADR, conform cadrului financiar multianual 2014-2020, pe total, pe ani, pe obiective distincte (prioritati de dezvoltare rurala) aferente PNDR 2014-2020.

 • P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale (146,40 mil. euro (din care alocare FEADR de 128,79 mil. euro) (suma acestei priorități este programata în cadrul celorlalte 5 PDR de la 2-6 si se va regasi in alocarile totale ale acestor prioritati, deoarece este prioritate orizontala, conform documentelor cadru ale UE);
 • P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor (1.757,97 mil. euro (din care alocare FEADR de 1.516,92 mil. euro);
 • P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură (1.019,18 mil. euro (din care alocare FEADR de 867,58 mil. euro);
 • P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură (– 2.655,21 mil. euro (din care alocare FEADR de 258,49 mil. euro);
 • P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientăla schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic (–1.067,68 mil. Euro (din care alocare FEADR de 907,18 mil. euro);
 • P6 Promovarea incluziunii sociale,reducerea sărăciei şi dezvoltare economicăîn zonele rurale (2.653,29 mil. euro (din care alocare FEADR de 2.287,12 mil. euro).

Masurile incluse în PNDR 2014-2020: sunt: 

 1. Măsura-01-Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
 2. Măsura-02-Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatațiilor agricole și servicii de înlocuire în cadrul exploatației
 3. Masura-04-Investitii_in_active_fizice
 4. Masura-06-Dezvoltarea_exploatatiilor_si_a_intreprinderilor
 5. Masura-07-Servicii_de_baza_si_reinnoirea_satelor_in_zonele_rurale
 6. Masura-08-Investitii_in_dezvoltarea_zonelor_forestiere_si_ameliorarea_viabilitatii_padurilor
 7. Masura-09-Sprijin_pentru_infiintarea_grupurilor_de_producatori
 8. Masura-10-Agro-mediu_si_clima
 9. Masura-11-Agricultura_ecologica
 10. Masura-13-Plati_zone_cu_constrangeri_naturale
 11. Masura-15-Servicii_de_silvo-mediu_servicii_climatice_ai_conservarea_padurilor
 12. Masura-16-Cooperarea
 13. Masura-17-Gestionarea_riscurilor
 14. Masura-19-Dezvoltarea_locala_LEADER

Ce este FEADR?

Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările membre în implementarea Politicii Agricole Comune.FEADR se bazează pe principiul cofinanțării proiectelor de investiții private. Fondul European de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Alocare publica totala PNDR (buget FEADR + contributie nationala) – 9,85 mld. Euro, din care alocare FEADR conform R 1305/2013 – 8,02 mld. Euro.

SubMăsuri lansate

Pe data de 25 martie 2015 au fost lansate 3 subMasuri. Proiectele se vor depune până la data de 30 octombrie 2015. Depunerea proiectelor se va face după cum urmează:

 • exclusiv on-line pentru subMasura 4.1 Investitii în exploatațiile agricole
 • on-line sau în format tipărit pentru subMasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

În 37 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care au fost depuse proiectele se va face evaluarea lor. Acest termen se poate majora cu 10 zile lucrătoare dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau mai multe submăsuri. Fiecare aplicant își va face singur evaluarea propriului proiect pentru a stabili câte puncte are, în funcție de criteriile de selecție publicate în Ghidul Solicitantului.