Informatii generale


Proiectul ADER 5.1.3.: Stabilirea pragului  de rentabilitate și evaluarea riscului economic pentru exploatațiile agricole vegetale și animale în condițiile pe do-climatice din sudul tarii

Finanțare: Buget de Stat – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Valoarea proiectului (de la bugetul de stat):  497.000 lei

Cofinanţare: 0 lei

Componenta consorțiului și datele de contact:

-  Coordonator  proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală - ICEADR

Director proiect: Dr.ing. Rozi Liliana BEREVOIANU

Director adjunct: Dr.ing. Cristina Mihaela VLAD

Bulevardul Mărăşti nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod 011464

Nr. telefon: 021.224.27.95

Nr. fax: 021.318.16.86

E-mail: iceadr@yahoo.com

 

-  Partener 1: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară București - USAMV

Responsabil ştiinţific proiect: Conf. univ. dr. Anisoara CHIHAIA

B-dul Mărăști, nr. 59 cod poştal 011464

Nr. telefon: 021.318.04.65

Nr. fax: 021.318.04.65

E-mail: ani_chihaia@yahoo.com   

 

-  Partener 2: Academia de Studii Economice Bucureşti - ASE

Responsabil ştiinţific proiect: Conf. Univ. Dr.  Simona Roxana PATARLAGEANU

Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010961

Nr. telefon: 021-3191901/249;

Nr. fax: +4 021 212.94.79

E-mail: r_patarlageanu@yahoo.com

 

         -  Partener 3: Universitatea Dunărea de Jos Galați - UDJG

Responsabil ştiinţific proiect: Conf. Dr. Adrian ZUGRAVU

Str. Domneasca nr. 47, Galați

Nr. telefon: 0236 414112

Nr. fax: 0236466116

E-mail: zugravuadrian@yahoo.com

Autoritatea contractanta (finanțatoare a proiectului):  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)

Durata proiectului: 2011-2014

Comments