Determinarea indicatorilor tehnico-economici ai tehnologiilor de productie la produsele vegetale si animale aplicate în vederea cresterii performantelor de mediu (costuri, productivitate, rentabilitate, marja bruta)

Finantare:  Proiectul ADER 211/2011 este finantat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin ordinul nr. 124/26.05.2011 privind Planul sectorial pentru cercetare – dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2011- 2014, ADER 202

Valoarea proiectului: 581.000 lei

Valoarea decontata de la buget: 571000 lei

Durata proiectului: 36.5 luni (14.11.2011- 30.11.2014)

Componenta consortiului:

Cod

PARTENERI

 

Director/Responsabil de proiectului

Adresa de contact

CO

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR)

Ursu Ana, dr

Tel: 0212242795; e-mail: iceadrana@yahoo.com

P1.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate agriculturii şi Industriei Alimentare (INMA), CUI 2795310

Danciu Aurel, drd. ing

Tel:021-2693269, 0728942902, e-mail: danciu_aurel1@yahoo.com

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, cod poştal 013813

P2

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (USAMV), CUI 4602041

Cofas Elena, Şef lucrări, dr

Tel: + 40-21-318.25.64, e-mail:  cofasela@yahoo.com

str. B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, cod poştal 011464

P3

S.C. Agroserv Management SRL (ASM)

Negrea Isidor, dr. ing

Tel: 021-4100724, 0720379872, e-mail: agroserv_management@yahoo.com

B-dul Iuliu Maniu nr. 11 A, sector 6, cod poştal 061072