Informatii generale

Titlul proiectului: Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere

Conducator proiectINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – (ICEADR)

-   Director: Dr. Ing. Ana Ursu

-   Director proiect: Dr. Ec. MARIN Ancuta (e-mail: marin.ancuta @ iceadr.ro)

Partener 1: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI (ASE)

  RECTOR: Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor (e-mail rectorat @ ase.ro)

-   Responsabil proiect: Conf. Univ. Dr. ION Raluca Andreea (e-mail: raluca.ion@eam.ase.ro)

 Partener 2: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCURESTI (USAMV)

-  RECTOR: Prof. Univ. Dr. Sorin Cîmpeanu (e-mail: rectorat @ usamv.ro)

-  Responsabil proiect: Prof. Univ. Dr. TUDOR Valentina

Anul inceperii proiectului: 2015

Anul finalizarii proiectului: 2018

Suma totala proiect: 712.850 lei

Comments