שפה עברית - טעימות عبرية


اللغة العبرية بطريقة مشوقة - עברית זה כיףשרי הגשם


בואו עננים


שיר האותיות 1


שיר האותיות 3


מי שטוב לו ושמח


שיר האצבעות


נומי נומי ילדתי


שיר המספרים


שרי הגשם (עננים)


שיר חילזון


שיר האותיות 2


האף הוא חשוב


שיר הצבעים


גלגלי האוטובוס


פרפר נחמד

Comments