תוכנית עבודה בית ספרית

 

מדינת ישראל

משרד החינוך התרבות והספורט

המינהל הפדגוגי

אגף א' מוסדות חינוך

האגף לחינוך יסודי

 

 

 

 

תכנית הפעילות הבית-ספרית

תשע"ג

2012/2013

 

 

ביה"ס ג'בור טוקאן היסודי אעבלין "א"

 

סמל מוסד:  219139

מנהל: חאג מחמוד

 

 

 

 

مدرسة جبور طوقان الابتدائية       בי"ס ג'בור טוקאן יסודי

            عبلين (أ)                               אעבלין "א"

 

 

     بريد عبلين 30012                      דואר אעבלין 30012

 

  رقم المدرسة 219139                      מס' בי"ס 219139

 

 

טלפון: 04-9867977               פקס: 04-9860943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


תוכנית פעילות בית ספרית

 

פרק א: כרטיס הביקור של בית הספר

 

שם בית הספר: גבור טוקאן "א"             סמל המוסד: 219139            יישוב: אעבלין

שם המנהל: חאג מחמוד                          שם המפקד: ד"ר כמאל שופאניה

מגזר: ערבי                         סוג פיקוח: ממלכתי

מספר תלמידים: 220     מספר בנות: 100          מספר בנים: 120

מספר כיתות תקניות: 8            מספר כיתות חינוך מיוחד: 1

 

חזון/ יעוד בית הספר / עיקרי התפיסה החינוכית של בית הספר:

בית הספר שואף להשגת היעדים המשתנים בהתאם לזמן לסביבה ולצרכים. ביה"ס שואף לפתח תלמיד מנהיג עצמאי, חוקר עם ביטחון עצמי יצירתי לומד סבלני סובלני עם סביבה חינוכית ואקלים בית ספרי תומך תוך טיפול בתלמידים מתקשים. התאמת בית הספר לטכנולוגית המחשוב של המאה 21.

 

תלמידים – תיאור ההתפלגות הכללית של אוכלוסיית התלמידים (רקע חבקתי-כלכלי, עולים חדשים, תלמידים לקויי הלמידה, תלמידים מתקשים, תלמידים מחוננים ומצטיינים וכד' ומספריהם):

יש מספר רב של תלמידים עם מצב סוציו-אקונומי קשה מאוד – הורים מובטלים, תלמידים מהפנימיות עם רמת אלימות גבוהה. יש מספר גדול של תלמידים טובים עד טובים מאוד.

 

צוות

מספר מורים: 20                 מספר המורים המלמדים את תחום התמחותם: 20

התפלגות השכלת המורים: 13 עם תואר ב"א, 4 מ"א, 3 בכיר.

התפלגות ותק בהוראה: מ  13 – 35.

 

תיאור כללי של בית הספר: (כמו: היסטוריה קצרה שלו, מעמדו בקהילה, יחסים עם הקהילה המזינה אותו וכד'):

בית הספר ממוקם באמצע הכפר, מוקף בשכנים מכל הכיוונים. בבית הספר יש מעבדה מדעית וטכנולוגית, חדר מחשבים, ספרייה. בית הספר משקיף על נוף מרהיב.

 

 

 

 

 

 

 

 


מדינת ישראל

משרד החינוך

מחוז הצפון

לשכת מנהלת המחוז

 

תוכנית עבודה בית ספרית לשנה"ל תשע"ג

1. המטרה: שיפור הישגים לימודיים וצמצום פערים

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) הקפדה על מסגרת שעות מחייבת לתלמיד בהתאם לחוזר מנכ"ל

תלמיד בית הספר

מנהל

רכזים

מפקח

מורים

27.8.12

30.6.13

תוכנית לפי ימי הלימודים

26.8.12

כל תלמיד יקבל מסגרת שעות מחייבת

2) איכות ההוראה

שיפור ההוראה

מנהל

רכזים

מורים

27.8.12

30.6.13

השתלמות

חדר מורים

שליש I

תוצאות טובות יותר

3) ניצול מיטבי של זמן ההוראה, צמצום היעדרות מורים ותלמידים

מעקב ממושך אחרי היעדרות מורים ותלמידים

מנהל

מחנכים

מפקח

קב"ס

27.8.12

30.6.13

מעקב אחרי היעדרות תלמידים ומורים

30.6.13

מינימום היעדרות של מורים ותלמידים

4) שיפור הדרגתי ועקבי של הישגים בית ספריים

תוכנית עבודה מסודרת

מנהל

רכזים

מדריכים

פיקוח

27.8.12

30.6.13

תוכנית עבודה

מעקב אחרי תלמידים חלשים

שליש I

שיפור 5% במיצ"ב

 

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

מועד סיום

5) תוכנית לפיתוח חשיבה

שעות פיתוח חשיבה

מנהל

רכזים

מורים

27.8.12

30.6.13

פיתוח חשיבה בכל השכבות

סוף השנה

שיפור בפיתוח החשיבה

6) שיפור המיומנויות בשפת אם

שילוב מיומנות שפת אם בכל המקצועות

מנהל

רכז ערבית

צוות הערבית

27.8.12

30.6.13

השתלמות מורים

סוף השנה

עליה 5% בשפת האם

7) איתור תלמידים בעלי צרכים ייחודיים באוכלוסיות בעלות הישגים נמוכים

עריכת מיפויים בכל שליש

מנהל

רכזים

מפקח

מדריכים

שליש I

סוף השנה

ניתוח ממצאי המיפויים ומבחני המיצב

שליש II

מעקב אחרי תלמידים מתקשים

8) ניצול שעות פרטניות כשעות תוספתיות

ניצול השעות הפרטניות לעזרה

מנהל

מורים

מורים

מדריך

כל השנה

כל השנה

מפוי שלוש פעמים בשנה

סוף כל שליש

מעקב אחרי תלמידים מתקשים

9) יישום התוכנית לשיפור מיומנויות המתמטיקה, מדע ואנגלית

ניצול שעות פרטניות

מנהל

מורים

מדריכים

פיקוח

תחילת השנה

סוף השנה

השתלמות מורים

פתוח חשיבה בכל השכבות

השליש הראשון

שיפור בפיתוח החשיבה

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

2. המטרה: העמקת החינוך לערכים

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1. נעלה לירושלים

טיולים של כיתה ה'

מנהל

רכז טיולים

המחוז

מפקח

תחילת שנת הלימודים

עד חודש מאי

הגברת הזיקה לירושלים מצד התלמידים

שליש I

תלמידי כיתה ה' יסיירו בירושלים

2. אזרחות משותפת-  חינוך לחיים בחברה רב תרבותית

השתלמות מורים

מנהל

רכז ח"ח

מדריכים

תחילת שנת הלימודים

עד סוף שנת הלימודים

השתלמות

רכז ח"ח

סוף אוקטובר

דו-קיום

יהודי-ערבי

3. מסגרת להעמקת לימודי המורשת

הזמנת אנשים לדבר על המורשת

מנהל

רכז ח"ח

מפקח

שליש II

שליש III

שיתוף פעולה עם מסגרות קהילה בכפר

סוף אוקטובר

התלמידים יכירו את המורשת שלהם

4. עידוד שרות לאומי אזרחי

הרצאה של אנשים אחראים על השרות הלאומי

מנהל

רכזים

פייס לנוער

תחילת השנה

סוף השנה

הרצאות על חשיבות הנושא

חודש מאי

התלמידים יכירו את חשיבות השרות האזרחי

5. טיפוח מנהיגות צעירה

בחירת מועצת תלמידים

רכז ח"ח

מנהל

שליש I

סוף השנה

בשעות חינוך חברתי להגביר את המודעות של התלמידים בקשר למנהיגות צעירה

סוף אוקטובר

יצמחו בבית הספר תלמידים עם מנהיגות

 

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

6. שיתוף ההורים בעשייה ערכית חברתית

שיתוף ההורים בשעות מפתח הלב

רכז ח"ח

מחנכים

מדריכים

שליש II

עד סוף השנה

תהיה שעה שבועית מפתח הלב

שליש I

ההורים כמה שיותר יהיו שותפים בעשייה בבית הסזפר

7. הטמעת שעת חינוך תפקיד לכל תלמיד – מפתח הלם

שעת מפתח הלב שבועית

מנהל

רכז ח"ח

מחנכים

מדריכים

תחילת השנה

עד סוף השנה

שעת חינוך

שעת מפתח הלב

סוף ספטמבר

להגביר את מעורבות התלמידים בית הספר ולתת להם תפקידים

8. מסגרות התנדבותיות בחברה ובקהילה

הגברת ההתנדבות

רכז ח"ח

מחנכים

משרד החינוך

שליש I

שליש III

התלמידים יתנדבו בבית הקשיש וגם בפעילות אחרת

סוף ספטמבר

הגברת רוח ההתנדבות אצל התלמידים

9. מעקב ובקרה

בקרה בסוף כל שליש

מנהל

רכזים

מחנכים

מדריכים

שיש I

שליש II

רפלקציה לכל הפעילות

כל שליש

להעלות את רמת המעורבות של הורים והתלמידים בחברה

 

 

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 

 

3. המטרה: מניעת אלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1. הטמעת חוזר מנכל ומדיניות אפס סובלנות לאלימות

השתלמות מורים

מנהל

רכז ח"ח

מדריכים

תחילת השנה

סוף השנה

ניתוח ממצאים על רמת האלימות

סוף ספטמבר

להפחית רמת האלימות 5%

2. הפעלת תוכנית התערבות למאבק באלימות

הפעלת כישורי חיים ומפתח הלב

מנהל

רכז ח"ח

מורים

מדריכים

תחילת השנה

סוף השנה

גיבוש תלמידים

ניתוח תוצאות

סוף ספטמבר

ירידה ברמת האלימות

3. הפחתה של מקרי האלימות

דיווח מתמיד על מקרי משמעת ואלימות להורים

מנהל

מחנכים

הורים

תחילת השנה

סוף השנה

מעורבות הורים

תחילת אוקטובר

הפחתה ברמת האלימות

4. קידום ושיפור האקלים החינוכי המבוסס על מיפויים

עריכת מיפויים

מנהל

רכז ח"ח

מחנכים

מדריכים

שליש I

שליש III

ניתוח המיפויים

שליש I

הפחתת אלימות מבוססת על מיפויים

5. גיבוש תקנון בית ספרי והפצתו

כל כיתה תגבש תקנון

מנהל

רכז ח"ח

מחנכים

הורים

מועצת תלמידים

שליש I

סוף השנה

חלוקת התקנון להורים

חודש ספטמבר

הפחתת אלימות

6. יישום חובת תלבושת אחידה בבית הספר

התלמידים יהיו מודעים לחשיבות תלבושת אחידה

כל המורים

מפקח

תחילת השנה

סוף השנה

חלוקת תקנון להורים

כל השנה

כל התלמידים יגיעו בתלבושת אחידה לבית הספר

 

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

7. הטמעת תוכנית מלב אל לב

השתלמות מורים

שעות כישורי חיים בכל הכיתות

מנהל

רכז ח"ח

מחנכים

מדריכים

תחילת השנה

סוף השנה

השתלמות מורים

סוף אוקטובר

הפחתת אלימות

8. מעקב ובקרה

כישורי חיים בכל הכיתות

תקנון בכל הכיתות

מנהל

רכז ח"ח

מחנכים

מדריכים

שליש I

שליש III

ניתוח ממצאים

כל שליש

הפחתת רמת האלימות בבית הספר

9. פעילות לקידום אתיקה ומוגנות ברשת אינטרנט

הרצאות הגברת המודעות של התלמידים ג-ו

רכז תקשוב ומחנכים

מנהל

משטרה קהילתית

תחילת השנה

סוף השנהנ

השתלמות מורים בנושא

שליש I

הגברת המודעות של התלמידים לסכנות של האינטרנט

 

 

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 

 

 

4. המטרה: פיתוח ההון האנושי לצורך השבחת איכות ההוראה והניהול

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) תהליכי התפתחות ולמידה של עובדי ההוראה.

השתלמות לפי התמחות

מנהל

מפקח

תחילת השנה

סוף השנה

השתלמויות

חדר מורים

סוף ספטמבר

רוב המורים משתלמים

2) תהליכי למידה והתפתחות בקרב מנהלי מוסדות החינוך

השתלמות מנהל

מנהל

מפקח

תחילת השנה

סוף השנה

השתלמות מגוונת של המנהל

סוף אוקטובר

כמה שיותר השתלמות ויישום החומר הנלמד בבית הספר

3) תהליכי התפתחות ולמידה בקרב בעלי תפקידים

השתלמות של בעלי תפקידים

מנהל

מפקח

תחילת השנה

סוף השנה

השתלמות בעלי תפקידים

סוף אוקטובר

שיפור ברמת תפקודם של בעלי התפקידים

4) מעקב ובקרה

השתלמות בעלי תפקידים

מנהל

מפקח

תחילת השנה

סוף השנה

גיבוש צוות ניהול ובעלי תפקידים

כלשליש

העלאת רמת בעלי התפקידים בבית הספר

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 

 

5. המטרה: הגברת כוח ההתמדה וטיפול בילדים ובנוער בסיכון

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) צמצום היקף הנשירה הגלויה והסמויה

מעקב אחרי התלמידים הנעדרים

מנהל

פסיכולוג

קב"ס

מחנכים

הרשות המקומית

הורים

תחילת השנה

סוף השנה

מעקב ובקרה אחרי תלמידים וישיבות עם הוועדה הבין מקצועית

סוף ספטמבר

צמצום הנשירה בבית הספר

2) תוכנית מניעה והגברת ההתמדה

תכנית התערבות וטיפול בילדים בסיכון

מנהל

מורים

הורים

רשות

תחילת השנה

סוף השנה

מעקב אחרי נוכחות תלמידים

סוף אוקטובר

להגביר את כח ההתמדה של התלמידים

3) ועדות התמדה

ישיבות חודשיות

מנהל

מחנכים

פסיכולוג

יועצים

הרשות

הורים

תחילת השנה

סוף השנה

ישיבות חודשיות אחרי תלמידים נעדרים

סוף אוקטובר

להגביר את ההתמדה של התלמידים בבית הספר

4) טיפול בילדים ונוער בסיכון

מעורבות הפסיכולוג והיועצת והרווחה

מנהל

מחנכים

מדריכים

קב"ס

תחילת השנה

סוף השנה

מעקב אחרי ילדים בסיכון

ביקורי בית

כל השנה

הפחתת מספר התלמידים שנמצאים בסיכון

5) מעקב ובקרה

ועדות לצמצום הנשירה

מנהל

מחנכים

פסיכולוג

הרשות

הורים

קב"ס

תחילת השנה

סוף השנה

ישיבות מוגדרות ומעקב אחרי הילדים בסיכון

כל שליש

צמצום הנשירה וצמצום מספר הילדים בסיכון

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

6. המטרה: חיזוק החינוך הטכנולוגי – מדעי והקשר עם התעשייה

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) יישום התוכנית מצוינות מדעית טכנולוגית

השתלמות מורי המדע והטכנולוגיה

מנהל

רכז מדע וטכנולוגיה

מפקח המדע

שליש I

שליש III

שעת מצוינות טכנולוגית

סוף אוקטובר

מספר תלמידים יותר מצוינים במדע וטכנולוגיה

2) קשר בין מוסדות חינוך לתעשייה

ביקור במפעלי תעשייה

מנהל

רכז מדע וטכנולוגיה

מפעלי תעשייה

שליש II

שליש III

ביקור במפעלים

שליש I

הגברת המודעות למפעלי התעשייה

3) מעקב ובקרה

ביקור במפעלי תעשייה

מנהל

רכז מדעים

מפעלים

שליש II

שליש III

הכנת התלמידים לביקור במפעלים

כל שליש

כמה שיותר כיתות יבקרו במפעלי תעשייה

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. המטרה: תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה 21

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) התאמה ופיתוח של תכנים דיגיטאליים והנגשתם למורים ותלמידים

השתלמות כל המורים בבית הספר

מנהל

רכז תקשוב

הרשות המקומית

שליש I

שליש III

הכנת בית הספר מבחינת התקשוב

סוף שליש I

רוב המורים יתחילו להשתמש בתכנים דיגיטאליים

2) פיתוח מקצועי של עו"ה בשילוב התקשוב בתחום מתמטיקה, מדעים, ערבית, אנגלית

השתלמות של המורים לפי מקצוע

מנהל

רכזי מקצועות

מדריכים

שליש I

שליש III

השתלמות

חדר מורים

סוף שליש I

כמה שיותר מורים משתמשים בטכנולוגי דיגיטאלית

3) אתיקה ברשת

השתלמות מורים

רכז תקשוב

רשות

מדריך תקשוב

שליש I

שליש III

השתלמות

חדר מורים

סוף שליש I

כמה שיותר מורים יש להם מודעות בנושא

4) מעקב ובקרה

השתלמות מורים

רכז תקשוב

מדריך תקשוב

שליש I

שליש III

חדר מורים

משתלם בתחום

סוף שליש I

כמה שיותר מורים יש להם מידע בנושא

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

8. המטרה: קידום מצוינות חדשנות ויזמות

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) מסגרות לקידום מצוינות בתחומי הדעת

השתלמות מורים

מנהל

רכזים

מדריכים

שליש I

שליש III

הדרכה של מורים והשתלמות

סוף שליש I

כמה שיותר תלמידים שיש להם מצוינות

2) יוזמות פדגוגיות חינוכיות

חוג מצוינות בבית הספר

מנהל

רכזים

רשות

מפקחים

שליש I

שליש III

כמה שיותר יזמות פדגוגיות חדשניות בבית הספר

סוף אוקטובר

איתור תלמידים מצטיינים, טיפוח מורים ובעלי תפקידים מצטיינים

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. המטרה: הגברת המודעות האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) תוכנית להטמעת ערכים והתנהגויות להגנת הסביבה

השתלמות מורים

מנהל

רכזים

רכז טיולים

משרד חינוך,

רשות גנים לאומיים

תחילת השנה

סוף השנה

עריכת ניקיון בבית הספר

שליש I

סביבת בית הספר נקייה.

בית ספר נקי.

הגברת המודעות לניקיון בקרב תלמידים

2) הטמעת התוכנית לשמירה על המגוון הביולוגי

טיולים בסביבה הקרובה של התלמידים

מנהל

רכז טיולים

רכז מדעים

הרשות

שליש I

שליש III

תכנית טיולים בסביבה הקרובה

שליש I

הגברת המודעות לשמירה על המגוון הביולוגי בקרב התלמידים

3) מסגרות להגברת המודעות בקהילה ושיתופה למען קיימות הסביבה

ימים מאורגנים של ההורים והתלמידים בטבע

מנהל

ועד הורים

רכזים

הרשות

שליש I

שליש III

תוכנית סיורים בסביבה הקרובה

שליש I

תיאום ושיתוף פעולה בין ההורים ובית ספר לשמיר על הטבע

4) יוזמות חינוכיות בתחום קיימות הסביבה

שילוב הנושא במקצועות שונים בבית הספר

מנהל

רכז מדעים

משרד החינוך

שליש I

שליש III

השתלמות מורים

ימים מרוכזים בתחום קיימות

שליש I

הגברת המודעות בקרב מורים, תלמידים והורים

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

10. המטרה: שיפור התרבות הארגונית ואיכות השירות

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) חזון בית ספרי

כתיבת חזון חדש לבית הספר

מנהל

מורים

פיקוח

שליש I

סוף שליש I

השתלמות מורים בקשר לכתיבת חזון

שליש I

חזון מוגדר לבית הספר

2) מטרות ויעדים

בחירת המטרות והיעדים

מנהל

רכזים

פיקוח

שליש I

סוף

שליש I

ישיבות הערכות של המורים

שליש I

מטרות ויעדים מוגדרים לכל המורים

3) תוכניות עבודה

כל מורה מקצוע תהיה לו תוכנית עבודה מסתמכת על תוכנית עבודה בית ספרי

מנהל

רכזים

פיקוח

שליש I

שליש I

כל צוות מקצוע יתארגן ותהיה לו תוכנית עבודה

שליש I

כל המורים יעבדו לפי תוכנית עבודה מוגדרת

4) הערכת עובדי הוראה

צפייה בשיעורי המורים

מנהל

מפקח

שליש I

סוף מאי

צפייה בשיעורים של המורים + משוב

סוף מאי

הערכת מורים בכדי לקדם אותם בדרגות, שיפור וקידום ההוראה

5) מעקב ובקרה

הערכה ובקרה בכל שליש

מנהל

מפקח

סוף שליש I

סוף השנה

מעקב מתמשך בקרה בכל שליש

סוף השנה

בכדי לבצע תוכנית עבודה מוצלחת ובכדי לשפר את התרבות הארגונית

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

11. המטרה: היערכות מערכת החינוך לחירום

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

מדד תוצאה

פעולות מרכזיות שיבוצעו להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

שלבי התארגנות

סטטוס ביצוע

הערך בתשע"ב

הערך שמוגדר ע"י ביה"ס לתשע"ג

אבני דרך מרכזיות (שלבים)

שיבוצעו כחלק מהפעולות להשגת היעד

מועד סיום

1. השתתפות בתרגילים למוסדות חינוך

הייתה השתתפות מלאה

היערכות מלאה וגם עריכת תרגילים פרטיים

הכנת המרחב המוגן.

הרצאה למורים, לתלמידים והגברת רמת המוכנות

עב"ט בית הספר

מורים

מנהל

בניית תוכנית של התרגילים ובעלי תפקידים

סוף ספטמבר

 

2. למידת נושא חינוך לחירום בכתות ב, ג, ה.

הייתה למידה ב, ג

למידה בכתות ב, ג, ה

המוכנות

השתלמות מוירם

עב"ט

רכז ח"ח

מנהל

דפי עבודה

ספרים לחינוך לחירום

סוף השנה

 

3. הכשרת ופיתוח סגלי בית הספר בנושא חינוך לחירום

הייתה התחלה

פיתוח את כל הסגל לנושא חינוך לחירום

הרצאות

השתלמויות

עב"ט

מנהל

בניית סדרה של הרצאות פיקוד העורף והשתלמות

שליש I

 

4. למידה מקוונת בחירום

היו תרגילים בסוף השנה

למידה מרחוק

התלמידים יהיו מוכנים ללמידה מרחוק במצב חירום באתר בית הספר

רכז תקשוב

+ עב"ט

מנהל

מפקח

לקבל את כל האימלים של התלמידים בכדי ליצור קשר בין המחנך והתלמידים

סוף שליש I

 

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

12. המטרה: מיסוד תרבות של תהליכי בקרה הערכה ומשוב

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

מדד תוצאה

פעולות מרכזיות שיבוצעו להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

שלבי התארגנות

סטטוס ביצוע

הערך בתשע"ב

הערך שמוגדר ע"י ביה"ס לתשע"ג

אבני דרך מרכזיות (שלבים)

שיבוצעו כחלק מהפעולות להשגת היעד

מועד סיום

1. הטמעת תרבות של הערכה ובקרה כבסיס לקבלת החלטות

יש הערכה ובקרה

ההערכה והבקרה יהיו הבסיס לקבלת החלטות

בכל פעולה צריכה להיות בקרה והערכה ועל סמך ההערכה לקבל את ההחלטות

מנהל

מנהל

מחנכים

אסיפה של בעלי תפקידים בבית הספר

שליש I

 

2. מינוי רכז הערכה בית ספרית

אין

צריך להיות רכז הערכה

הרכז צריך להיות מתואם עם כלל המורים

מנהל

מנהל

מחנכים

מורים

הרכז צריך לאסוף נתונים מקצועיים

שליש I

 

3. ביצוע תהליכי הערכה לצורך קידום של מורים

יש הערכה של מורים

צריך להעריך את המורים שאמורים להתקדם מקצועית

הערכה מתמשכת של המורים

מנהל

מנהל

מפקח

בניית תוכנית של הערכה ומשוב

סוף מאי

 

 

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 

 

13. המטרה: שילוב הלומדים וקידומם בחינוך הרגיל תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

מדד תוצאה

פעולות מרכזיות שיבוצעו להשגת היעד

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

שלבי התארגנות

סטטוס ביצוע

הערך בתשע"ב

הערך שמוגדר ע"י ביה"ס לתשע"ג

אבני דרך מרכזיות (שלבים)

שיבוצעו כחלק מהפעולות להשגת היעד

מועד סיום

1. הטמעה ויישום של חוזר מנכ"ל בנושא שילוב לומדים וקידומם בחינוך רגיל

שילוב תלמידים בכתות רגילות

שילוב כמה שיותר תלמידים בחינוך רגיל

בניית תכנית של התלמידים שאמורים להשתלב בחינוך רגיל

מורות שילוב

מחנכת כתה מקדמת

מנהל

יועצת

בניית מערכת שעות לתלמידים שאמורי להשתלב בכתות רגילות

חודש ספטמבר

 

2. הפעלת תוכנית מוסדית, הרחבת ההכלה וקידום התלמידים המתקשים

יש תוכנית של ההכלה

צריך להרחיב את התוכנית לרוב התלמידים בכתה ח"מ

השתלמות מורים.

הגברת נושא ההכלה של התלמידים וקידום תלמידים מתקשים לתת להם הטבות.

מחנכים

מורות שילוב

מנהל

יועצת

הכלת התלמידים של הח"מ לתת להם הטבות בבחינות

חודש ספטמבר

 

3. שיתוף ההורים בתהליכי האיתור והטיפול

הייתה התחלה בנושא

הגברת שיתוף הפעולה עם ההורים בכדי לאתר את התלמידים האלה ולתת להם מענה

ועדה בין-מקצועית ומפגשים עם ההורים

פסיכולוג

יועצת

מורות שילוב

מחנכות

מנהל

יועצת

פסיכולוג

מפגשים מסודרים עם ההורים

בניית תוכנית

אמצע אוקטובר

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 המטרה: יעד ייחודי – שיתוף ההורים בפעילויות בית הספר בעשייה החינוכית וקבלת החלטות

 

היעד

(בהתייחס לעוגנים שצוינו לגבי המטרה)

פעילות מרכזית להשגת היעד (תוך ציון אוכלוסיית היעד)

גורם אחראי בביה"ס

בתיאום עם

לו"ז

שלבי התארגנות

מדד תוצאה בהתייחס ליעד

(יש לציין את הערך הרצוי לסיום תשע"ב יחסית לערך בסוף שנה"ל תשע"א)

מועד התחלה

מועד סיום

אבני דרך מרכזיות

שיבוצעו כחלק מהפעילות

 

מועד סיום

1) ועד הורים פעיל

בחירת ועד הורים

מנהל

רכז ח"ח

פיקוח

תחילת השנה

חודש אוקטובר

בחירת ועד כיתתי

תחילת אוקטובר

ועד הורים פעיל בבית הספר

2) שיתוף ההורים בבניית תקנון בית ספרי

ישיבות עם ועד הורים

מנהל

מחנכים

פיקוח

תחילת אוקטובר

סוף אוקטובר

חשיבות תקנון בבית הספר לפי חוזר מנכל

סוף אוקטובר

תקנון ברור מחייב את כל הגורמים

3) יום ההורים

הזמנת הורים לבית הספר

מנהל

רכז ח"ח

ועד הורים

שליש II

שליש III

חשיבות נוכחות הורים בבית הספר

סוף מאי

מעורבות הורים בבית הספר

 

 

 

שם מנהל בית הספר: מחמוד חאג'                       חתימת מנהל בית הספר: ___________________                   תאריך: _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספחים

פרק ג:

1. תכנית הפעולה הנגזרת מרשימת הקדימויות לשנת הלימודים תשע"ב (הקרובה)

(לכל קדימות תוכן תכנית פעולה. התוכנית תכלול את הפעולות המתוכננות ברמת בית הספר כמערכת, ברמת הכיתה, ובהתייחס לקידום תלמידים עם פערים לימודיים על רקע חסך חברתי, מעבר בין תרבויות, ליקויי למידה וקשיים אישיים אחרים וכן למתן מענה לתלמידים מוכשרים ומחוננים, כנגזר מהתכנון המערכתי).

 

הקדימות: שיפור ההישגים בערבית

הפעולות

תשומת / משאבים

מקור

אחריות לביצוע

לוח זמנים

1) בניית בחינות לפי בחינות מיצ"ב וחומש.

ספרים חיצוניים

קטעים – שונות

מורים

מורים + רכז + מנהל

משך כל השנה

2) דפי עבודה – עבודות בית.

מורה - ספרים חיצוניים.

מורים

מורי השפה הערבית

משך כל השנה

3) גוון שיטות ההוראה.

מדריך – מנהל

מדריך – רכז

רכז – מורים – מנהל

משך כל השנה

4) ישיבות עם מורים לערבית – דיונים – ניתוח תוצאות.

מדריך – מנהל – רכז + מורים

רכז – מנהל

רכז – מנהל

משך כל השנה

5) אוריינות.

ספרייה של בית הספר

ספרייה כיתתית

מורי הערבית והמחנכים

משך כל השנה

6) אמצעי עזר וקיר תומך ופינות בכיתות

מורי המקצוע

ביה"ס

מורי השפה הערבית

משך כל השנה

7) פורטפוליו לתלמידים ומעקב אחרי התקדמות התלמידים.

מורי המקצוע

ביה"ס

מורי השפה הערבית

משך כל השנה

8) שילוב המחשב בלימוד השפה הערבית.

מחשבית בבית הספר

ביה"ס

מורי השפה הערבית

משך כל השנה

9) הפעלת דרכי הוראה שונים והפחתת פער לימודי וחברתי.

שעות תגבור + בצוותא + חומש

ביה"ס

רכז + מנהל – צוות מורי הערבית

משך כל השנה

 

 

 

 

 

 

פרק ג:

1.  תכנית הפעולה הנגזרת מרשימת הקדימויות לשנת הלימודים תשע"ב (הקרובה)

(לכל קדימות תוכן תכנית פעולה. התוכנית תכלול את הפעולות המתוכננות ברמת בית הספר כמערכת, ברמת הכיתה, ובהתייחס לקידום תלמידים עם פערים לימודיים על רקע חסך חברתי, מעבר בין תרבויות, ליקויי למידה וקשיים אישיים אחרים וכן למתן מענה לתלמידים מוכשרים ומחוננים, כנגזר מהתכנון המערכתי).

 

הקדימות: תוכנית עבודה לכתה א – ב ערבית

הפעולות

תשומת / משאבים

מקור

אחריות לביצוע

לוח זמנים

1. תכנית קריאה לילדים מתקשים

שעות שילוב

ביה"ס

רכז, מורת שילוב, מחנכת

כל השנה

2- אבחוני הערכה 3 פעמים בשנה

מורי הכתות, מנהל, פסיכולוג, מדריך

ביה"ס

רכז, מורות

בסוף כל שליש

3- לספק ספורים כ- 3 פעמים בשבוע

סיפורים

ספריית בית הספר או הספרייה הכיתתית

המחנכות

כל השנה

4- להדגים מלים ע"י תמונות וכלי עזר מתאימים

כלי עזר מתאימים, כרטיסיות, תמונות

בית הספר

המחנכות

כל השנה

5- תרגול תלמידים למילוי משימות

דפי עבודה

בית הספר

המחנכות, רכזת

כל השנה

6- דפי עבודה בהדרגה מהקל לקשה, אמצעי עזר

בית הספר

בית הספר

מחנכות, רכזת

כל השנה

7- גוון בשיטות ההוראה בהתאם לנוסח שנמצא

רכז שכבה

בית הספר

רכז, מנהל, מחנכות

כל השנה

8- פינה חופשית ומענה לילדים מתקשים ולמחוננים

מורת השילוב, סייעת כיתתית, מורה המקצוע

בית הספר

מחנכת ומורת השילוב

כל השנה

 

 

 

 

 

 

 

הפעולות

תשומת / משאבים

מקור

אחריות לביצוע

לוח זמנים

9- לדבר בשפה ספרותית, קריאה חופשית בסיפורים

סיפורים וקסטות, ספרייה כיתתית

בית הספר

המחנכות

כל השנה

10-  ניתוח תוצאות המבחנים ומיפוי כיתתי

ישיבות צוות, מחנכות, מנהל, רכז, פסיכולוג

בי הספר

רכז, מנהל, מורי שכבה

כל השנה

11-  שילוב המחשב בלימוד הערבית

מחשבים בביה"ס

בית הספר

מורי השכבה

כל השנה

12- תוכנית סטאר

בית הספר

בית הספר

מחנכות + רכז

כל השנה

13- שיתוף פעולה עם הורים, מתן מטלות להורים

בית הספר

בית הספר

מחנכות

כל השנה

14- צפייה בתוכניות טלוויזיה בערבית

בית הספר

בית הספר

מחנכות

כל השנה

15- אוריינות ועידוד הקריאה

ספריית בית הספר, ספרייה כיתתית

בית הספר

מחנכות

כל השנה

16- פורטפוליו לתלמידים

מורי השכב

בית הספר

מחנכות

כל השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ג:

1. תכנית הפעולה הנגזרת מרשימת הקדימויות לשנת הלימודים תשע"ב (הקרובה)

(לכל קדימות תוכן תכנית פעולה. התוכנית תכלול את הפעולות המתוכננות ברמת בית הספר כמערכת, ברמת הכיתה, ובהתייחס לקידום תלמידים עם פערים לימודיים על רקע חסך חברתי, מעבר בין תרבויות, ליקויי למידה וקשיים אישיים אחרים וכן למתן מענה לתלמידים מוכשרים ומחוננים, כנגזר מהתכנון המערכתי).

 

הקדימות: שיפור הישגים במתמטיקה

הפעולות

תשומת / משאבים

מקור

אחריות לביצוע

לוח זמנים

1- תוכנית חודשית, שליש ושנתית בנויה לפי תוכנית משרד החינוך

תוכנית משרד החינוך

ביה"ס

צוות המורים, רכז מתמטיקה, מנהל

כל השנה

2- הכנת אמצעי המחשה, משחקים שונים במתמטיקה, זויות בכתות

ערכות בסיס, גופים הנדסיים, שברים שקופים, מרובעים, מחומשים ומשולשים

ועד הורים, ביה"ס

מנהל, רכז

שליש

3- הכנת דפי עבודה

לוח הכפל, חבור וחסור, כפל וחלוק, בעיות מילוליות

ביה"ס

צוות מורי המתמטיקה, רכז המקצוע

חודשי

4- משימות חקר בנויות מרצף של שאלות קטנות

מספרים זוגיים ואי זוגיים, כפל, חבור וחסור

ביה"ס, מרכז המורים באוניברסיטת חיפה

רכז מקצוע

שנתי

5- בניית מרכז ימוד כתתי

משימות חקר ודפי עבודה

ביה"ס

רכז המקצוע

כל שליש

6- שילוב המחשב בלימוד המתמטיקה

מחשבים בבית הספר

ביה"ס

מורי המתמטיקה

פעמים בשבוע

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ג:

1. תכנית הפעולה הנגזרת מרשימת הקדימויות לשנת הלימודים תשע"ב (הקרובה)

(לכל קדימות תוכן תכנית פעולה. התוכנית תכלול את הפעולות המתוכננות ברמת בית הספר כמערכת, ברמת הכיתה, ובהתייחס לקידום תלמידים עם פערים לימודיים על רקע חסך חברתי, מעבר בין תרבויות, ליקויי למידה וקשיים אישיים אחרים וכן למתן מענה לתלמידים מוכשרים ומחוננים, כנגזר מהתכנון המערכתי).

 

הקדימות: כתות א – ב במתמטיקה

הפעולות

תשומת / משאבים

מקור

אחריות לביצוע

לוח זמנים

1- פינת הפעלה ושימוש באמצעי לימוד מגוונים

שעות שילוב

ביה"ס

רכז שכבה, מחנכת, מורת שילוב

כל השנה

2- שילוב המחשב בלימוד המתמטיקה

מחשבים בבית הספר

ביה"ס

מחנכות

פעמיים בשבוע

3- מיפויים כל שליש

מורות הכתות

ביה"ס

מחנכות

שלוש פעמים בשנה

4- משחקים שונים בחשבון

ביה"ס

ביה"ס, הורים

מחנכות

כל השנה

5- פורטפוליו לתלמידים

ביה"ס

ביה"ס

מחנכות

כל השנה

6- דפי עבודה בהתאם לרמת התלמידים

שילוב, סייעת, מחנכות

ביה"ס

מחנכות, רכזת שכבה

כל השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. הוצאות צפויות לאור תכנית הפעילות:

 

פעולה

שעות שבועיות

השתלמות

הדרכה

רכישות

אחר

1) הפחתת האלימות

שעת חברה

הפחתת האלימות

 

משחקים להפסקה פעילה

 

2) שיפור הישגים בערבית

שעורי הערבית

התמקצעות בערבית

יום הדרכה

ספרים לספרייה

 

3) שיפור הישגים במתמטיקה

שעורי מתמטיקה, מרכז למידה

התמקצעות מתמטיקה

יום הדרכה

משחקים למרכז הלמידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ג:

1. תכנית הפעולה הנגזרת מרשימת הקדימויות לשנת הלימודים תשע"ב (הקרובה)

(לכל קדימות תוכן תכנית פעולה. התוכנית תכלול את הפעולות המתוכננות ברמת בית הספר כמערכת, ברמת הכיתה, ובהתייחס לקידום תלמידים עם פערים לימודיים על רקע חסך חברתי, מעבר בין תרבויות, ליקויי למידה וקשיים אישיים אחרים וכן למתן מענה לתלמידים מוכשרים ומחוננים, כנגזר מהתכנון המערכתי).

 

הקדימות: הפחתת האלימות בבית הספר

הפעולות

תשומת / משאבים

מקור

אחריות לביצוע

לוח זמנים

1- בניית תקנון כיתתי ובית ספרי

ביה"ס

ביה"ס

מחנכים, רכזי ח"ח, מנהל, מועצה פדגוגית

שליש I

2- הפסקה פעילה

ציוד ע"י הרשות וההורים

הרשות וההורים

חברי צוות מוביל, מנהל, רכז ח"ח, מורים

כל השנה

3- הקמת וועדות השכנת שלום בכתות (מגשרים)

הרצאות, מחנכים

ביה"ס

מחנכים, רכז ח"ח

כל השנה

4- הזמנת שוטרים, אנשי דת ופסיכולוגים

הרצאות

ביה"ס

מחנכים, מורים, רכז ח"ח

כל השנה

5- פעילות תחת הכותרת לא לאלימות כן לסובלנות

רשות - הורים

ביה"ס

כל הצווות, רכז ח"ח, מנהל

שליש 2 + 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. לוח זמנים למעקב שוטף אחר ביצוע התכנית

 

הקדימות / הנושא / הפעולה

הפעולה

לוח זמנים

אחריות

הערות / החלטות

א. משוב כולל על ביצוע התכנית

דיון בצוותי רוחב, בצוותי אורך ובמליאה על ביצוע התכנית על כל רכיביה

לפני ט"ו בשבט

המנהל והרכזים

 

ב. הפעלת שעת ח"ח בכתות

דפי עבודה , דיון בגורמי האלימות ודרכי מניעתה

שעת ח"ח כל שבוע

הנהלה, רכז ח"ח, מחנכים

 

ג. הכנת צוות לטיפול בתופעה

דיון במועצה הפדגוגית בביה"ס

כל השנה

מנהל, רכז ח"ח

 

ד. בנית תקנון כתתי ובית ספרי

דיון עם המחנכים והמועצה הפדגוגית

שליש I + II

מחנכים, מנהל, צוות, רכזים

 

ה. משוב שאלון לתלמידים - הורים

המחנכים

שליש II

רכז ח"ח, מחנכים, פסיכולו, מנהל

 

 

הערה: יש לכלול נקודת משוב לקראת סיום שנת הלימודים לגבי יישום תכנית הפעילות והחלטות לגבי ההמשך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ג:

1. תכנית הפעולה הנגזרת מרשימת הקדימויות לשנת הלימודים תשע"ב (הקרובה)

(לכל קדימות תוכן תכנית פעולה. התוכנית תכלול את הפעולות המתוכננות ברמת בית הספר כמערכת, ברמת הכיתה, ובהתייחס לקידום תלמידים עם פערים לימודיים על רקע חסך חברתי, מעבר בין תרבויות, ליקויי למידה וקשיים אישיים אחרים וכן למתן מענה לתלמידים מוכשרים ומחוננים, כנגזר מהתכנון המערכתי).

 

הקדימות: מה עושים עם התלמידים המתקשים

הפעולות

תשומת / משאבים

מקור

אחריות לביצוע

לוח זמנים

1- דפי עבודה בהתאם לרמת התלמידים + אמצעי עזר

מורי השפה הערבית והמתמטיקה

ביה"ס

המורים, הרכזים, המנהל

כל השנה

2- עזרה לתלמידים במסגרת השילוב

מורי השילוב

ביה"ס, מתי"א

מורות השילוב, מנהל ביה"ס, מחנכות

כל השנה

3- שיעורי עזר לתלמידים מתקשים

המורים

ביה"ס

מורים, רכזים, מנהל

כל השנה

4- עזרה לתלמידים במסגרת חומש

מורי ביה"ס

משרד החינוך, הגוף הנלווה

מנהל ביה"ס, רכז חומש

שליש 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיפור הישגים

6. לוח זמנים למעקב שוטף אחר ביצוע התכנית

 

הקדימות / הנושא / הפעולה

הפעולה

לוח זמנים

אחריות

הערות / החלטות

א. משוב כולל על ביצוע התכנית

דיון בצוותי רוחב, בצוותי אורך ובמליאה על ביצוע התכנית על כל רכיביה

לפני ט"ו בשבט

המנהל והרכזים

 

ב. דפי עבודה

דפי עבודה + עבודות בית

כל השנה

המורים

 

ג. בחינות

בניית בחינות דומות למיצב

פעמיים בשנה

מורים

 

ד. גוון דרכי הוראה

שיפור רמת התלמידים ושינוי בדרכי ההוראה

כל השנה

מורים + מנהל

 

ה. שיפור ההבעה אצל התלמידים

קריאת סיפורים פעם בשבוע

פעם בשבוע

רכז + מנהל

 

ו. ישיבות ודיונים

ישיבות עם מורי השפה הערבית

פעם בשבוע

רכז, מורים, מנהל

 

ז. מדידה והערכה

משוב בסוף כל שליש, ומעקב

סוף כל שליש

רכז, מורים, מנהל

רפלקסיה, מה עשינו ומה נעשה

 

הערה: יש לכלול נקודת משוב לקראת סיום שנת הלימודים לגבי יישום תכנית הפעילות והחלטות לגבי ההמשך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. מאפייני צוות

 

שם

תפקיד

תואר

התמחות

ותק בהוראה

ותק בבית הספר

היקף משרה (ב- ש"ש)

צוות הוראה:

1

גבור נדים

מורה

ב.א.

מחשבים

19

 

12

2

ברבארה סוהא

מורה

בכיר

חינוך מיוחד

15

 

25

3

אליאס נבילה

מחנכת

ב.א.

גיל רך

16

 

25

4

לינא עזאם

מחנכת

מ.א.

גיל רך

15

 

25

5

נעאמנה מחמד

מורה

ב.א.

טכנולוגיה

16

 

26

6

מוחסן נהאיה

מורה

ב.א.

עברית

17

 

12

7

אבו שחאדה מנאל

מחנכת

ב.א.

גיל רך

18

 

25

8

אבו ניל סעוד

מחנך

ב.א.

ח.ג.

20

 

14

9

ריאן טאהר

מורה

מ.א.

ח. מיוחד +ערבית

20

 

26

10

אליאס כאמלה

מורה

ב.א.

ח. מיוחד

17

 

25

11

טרביה נביל

מורה

ב.א.

ח. מיוחד +ערבית

13

2

24

12

חורי ורדה

מחנכת

מ.א.

ערבית

36

 

23

13

שחאדה מהא

מחנכת

מ.א.

עברית

34

 

24

14

עואד פרג

מחנך

בכיר

מתמטיקה

34

 

24

15

שיך אחמד ודאד

מחנכת

ב.א.

אנגלית

33

 

24

16

חאג מחמוד

מנהל

ב.א.

היסטוריה

29

 

38

17

חסן חסן

מורה

בכיר

ח. מיוחד + רגיל

33

 

24

18

קסום מנאל

מחנכת

ב.א.

גיל רך

19

 

25

19

סלים נגוא

מורה

ב.א.

מוסיקה

25

 

11

20

דעים מרים

מורה

ב.א.

דת + גיל רך

16

 

14

21

חאג עולא

מורה

ב.א.

ח. מיוחד

13

 

27

22.

גאבר הייב

 

 

מורה

ב.א.

מדע וטכנולוגיה

14

 

16

צוות מנהלה:

1

אילזה תיים

מזכירה

 

 

 

15

 

2

סכראן עיסא

שומר ושרת

 

 

 

21

 

3

קסום יוסף

שרת

 

 

 

21

 

4

נגמי פחרי

איש אחזקה

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מיפוי התפקידים בבית הספר ואיושם:

 

התפקידים

שם ממלא התפקיד

הערות

ניהול

חאג מחמוד

 

בטיחות בדרכים

שחאדה מהא

 

ריכוז מקצוע (כולל מחשבים וקק"ל)

1.       ערבית

 

חורי ורדה

 

ריכוז שכבה

קסום מנאל

 

חינוך לחיים בחברה

ריאן טאהר

 

ריכוז מדע וטכנולוגיה

נעאמנה מוחמד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments