Coordinació Pedagògica

Benvinguts a aquesta pàgina web de coordinació pedagògica.

Aquest lloc web ha de servir com un índex dels documents compartits entre nosaltres, el professorat.

... ens fan pensar que alguna cosa ha de canviar en el món de l'educació.

Durant el curs 2015-2016 vam iniciar un projecte d'innovació pedagògica que ens ha portat fins aquí.
La valoració d'aquest projecte eduacatiu per part de la comunitat educativa va donar aquests resultats: