inici

RECUPERACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES


ACTIVITATS PER FER A L'ESTIU

Aquest estiu hauràs de treballar una mica. Et plantegem una selecció d'exercicis senzills, trets de webs d’Internet, que tenen clau d’autocorrecció a fi que en puguis comprovar les respostes. Els exercicis, doncs, es poden fer tantes vegades com calgui fins que surtin correctament. Un cop els tinguis fets correctament, hauràs d'escriure a mà tots els exercicis encomanats, i presentar-los en forma de dossier al professor/a abans de començar la prova escrita el setembre.


CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

  • EXAMEN: Constarà de preguntes de gramàtica basades en les activitats d'estiu i d'una comprensió lectora i una expressió escrita.
  • DOSSIER: La presentació del dossier és obligatòria per poder realitzar l'examen. 
  • CRITERIS D'AVALUACIÓ I CORRECCIÓ: 10% evolució acadèmica del curs, 60% examen i 30% el dossier, que és obligatori


Departament de Llengües Estrangeres de l'Institut Ausiàs March.

Barcelona, 25 de juny de 2018English 1st ESO         English 2nd ESO        English 3rd ESO       English 4th ESO    English 1st Batxillerat      Français        Deutsch