Keukenfabriek de Beek b.v.


Geachte relatie,

Na allebei meer dan veertig dienstjaren te hebben gemaakt, vonden we dat we maar eens van ons pensioen moesten gaan genieten. We hebben gezocht naar een wijze van beëindiging van onze activiteiten, die geen nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor ons personeel en onze klanten. Wij zijn blij dat we daarin volledig zijn geslaagd.

Voor service en/of onderdelen helpen wij u graag voor zover dat in ons vermogen ligt. 

Rest ons u hartelijk te danken voor het vertrouwen, dat u in ons hebt gesteld. U kunt ervan overtuigd zijn dat we een schat aan waardevolle herinneringen aan u en ons werkzame leven kunnen koesteren. Daar krijgen we nu hopelijk genoeg tijd voor en dat vooruitzicht spreekt ons bijzonder aan. Het ga u goed!

Met vriendelijke groet,
Harry Tijhuis en Marie-Jose Tijhuis-Fischer

Groenloseweg 36
Eibergen
0545472036
mjj@hupsel.com