Nieuws

Samenwerking assistentes:

De doktersassistentes van de Huisartsen Zorgplein De Enk werken nauwer samen. Met de huidige zorgvraag is de werkwijze zoals het vroeger was, één assistente aan de balie, die de telefoon aanneemt en tussendoor een eigen spreekuurtje doet, niet goed meer vol te houden. We streven naar één assistente voor de balie, één voor de laboratorium-zaken en voor iedere praktijk (minstens) één assistente aan de telefoon. Ons streven is het rooster dusdanig in te delen dat de ‘eigen/bekende’ assistente zoveel mogelijk voor de oude/eigen praktijk werkt. Voor u, als patiënt, lijkt het ons prettig dat u zoveel mogelijk uw vertrouwde assistente aan de telefoon krijgt.

Overname praktijk Morgenstern
Zoals velen van u gemerkt zullen hebben, is de praktijk van dokter Morgenstern sr. overgenomen door zijn zoon Paul. Hij werkte al enkele jaren in de praktijk en heeft na het pensioen van dokter Morgenstern de praktijk voortgezet. De afscheidsreceptie is heel druk bezocht. Velen hebben hun waardering geuit over de lange jaren waarin dokter Morgenstern hun huisarts is geweest. 

Nieuwe Europese Privacywet (Algemene Verordering Gegevensbescherming, AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG ingegaan. Dit heeft voor onze praktijk de nodige gevolgen. Op de startpagina kunt u onder het kopje Privacyreglement informatie hierover vinden.

Associatie

Op 1 april 2018 is dokter Geurts geassocieerd met dokter de Jonge. Beide werken de helft van de tijd. Dokter de Jonge in principe op maandag, woensdagmiddag en donderdag. Dokter Geurts op dinsdag, woensdagochtend en vrijdag. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Dokter de Jonge werkte al langer op Zorgplein De Enk. Eerst als waarnemer in de praktijk van dokter Morgenstern en het laatste jaar in de praktijk van dokter Geurts. Maar nu is zij dus mede praktijkhouder 

Geboorte

Op 16 november 2017 is onze POH-GGZ Carlijn Pos - van de Kamp bevallen van een gezonde zoon, Jefta Jozua. Moeder en kind maken het goed. 

Recepten

Door een fout in het computersysteem kan het voorkomen dat aangevraagde recepten niet altijd aankomen bij de apotheek. Hoewel hier hard aan gewerkt wordt, is net nog steeds niet gelukt om het probleem in alle gevallen op te lossen. Onze excuses hiervoor.  

Vertrek dokter Mulder en dokter Timmer uit het Zorgplein

Eind november 2017 is de praktijk van dokter Mulder en dokter Timmer vertrokken uit Zorgplein De Enk. Na de opening van het centrum is het aantal medewerkers toegenomen. Zo zijn er praktijkondersteuners bijgekomen voor de begeleiding van ouderen. Maar ook POH-GGZ, die met patiënten in gesprek gaan die om een of andere reden wat vastlopen in het leven. Daarnaast doen assistentes ook steeds meer. Zoals maken van uitstrijkjes, controles bij patiënten met hoge bloeddruk en dergelijke. Voor al deze activiteiten is ruimte nodig. We zijn in de afgelopen 10 jaar een beetje uit ons jasje gegroeid. Onder andere dit was een reden voor dokter Timmer en dokter Mulder om uit te kijken naar een andere locatie. Deze hebben zij  gevonden aan de Oosterlaan, waar het  Medisch Centrum Oosterlaan zich bevindt.

NHG-certificering

Per juni 2015 zijn de praktijken binnen ons huisartsencentrum de Enk NHG-gecertificeerd. 
Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Huisartsen Genootschap dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Om dit vast te kunnen stellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering , medische handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis hiervan zijn er verbeterplannen opgesteld. Jaarlijks houdt een auditor vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van de patiënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst. 
nhg


Nieuwe patiënten

Op dit moment is in ons zorgcentrum de praktijk van huisarts Morgenstern open voor nieuwe patiënten. Huisarts Timmer in Medisch Centrum Oosterlaan (een ander zorgcentrum in Nunspeet) is tevens open voor nieuwe patiënten. Bij inschrijving wordt u gevraagd om uw dossier bij uw vorige huisarts op te vragen en het inschrijfformulier in te vullen. U kunt het inschrijfformulier op deze website downloaden en uitprinten.

Praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg )

Sinds 2014 zijn er  een tweetal praktijkondersteuners-GGZ in de praktijken werkzaam. 
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen. 

"Als praktijkondersteuner  van de huisarts bieden wij kortdurende ondersteuning, advies en begeleiding bij uw hulpvraag en denken wij met u mee,  op welke wijze u uw problemen zou kunnen oplossen .           

Deze vorm van hulp is kosteloos en vindt plaats binnen de huisartsenpraktijk.                                   

Tijdens de gesprekken wordt gekeken, op welke wijze u uzelf kunt versterken en welke oplossingen of mogelijkheden u hiervoor kunt gebruiken.

Uw eigen ideeën en mogelijkheden zijn daarin ons uitgangspunt.                                              

Dit alles in samenwerking met en onder de verantwoordelijkheid van de huisarts."


Janet Mons.

Per 1 mei 2015 versterkt Carlijn vd Kamp tevens ons team als Praktijkondersteuner-GGZ


Waarnemend huisarts Artine de Jonge werkzaam in praktijk Geurts stelt zich voor.

Ik ben Artine de Jonge, sinds een ruime zes jaar waarnemend huisarts.

Ik ben arts sinds 2000 en heb, voordat ik huisarts werd, ervaring opgedaan op de Spoedeisende Hulp, bij de chirurgie, de kindergeneeskunde en in een ziekenhuis in Rwanda.

Ik beschouw het als een voorrecht om huisarts te zijn en vind het iedere keer weer bijzonder wat patiënten met me delen. Ik werk nu twee dagen in de praktijk van dokter Geurts en hoop toch een band met u op te bouwen. Ik werk in principe op maandag en op donderdag (maar door allerlei omstandigheden kan dit wat wijzigen). 

Naast de patiëntenzorg houd ik me op regionaal niveau bezig met het vernieuwen van de zorg voor kwetsbare ouderen en geef ik in Utrecht les in spoedeisende huisartsenzorg aan huisartsen-in-opleiding.

Verder ben ik getrouwd en hebben we drie jonge kinderen. In de tijd die overblijft ben ik graag met vrienden, aan het sporten of aan het pianospelen.


Dokter de Jonge werkt in principe twee dagen in de praktijk. Op maandag en op donderdag.


Comments