Over de praktijk

Pluspraktijk


Wij, de huisartspraktijken van Zorgplein De Enk, hebben onze praktijkvoering zo ingericht, dat we voldoen aan de criteria van Achmea om ons Pluspraktijk te mogen noemen. 

Deze criteria hebben te maken met 
balie
1) de bereikbaarheid van de praktijk (dat wil onder andere zeggen, dat de praktijk rolstoeltoegankelijk is) 

2) de uren dat dat de praktijk open is (dat wil zeggen dat u van 's morgens 08.00 uur tot  's middags 17.00 uur zonder onderbreking met de praktijk kunt bellen om afspraken te maken, recepten te bestellen, uitslagen te vernemen en dergelijke). Ook is in die uren voortdurend een van de assistes aanwezig achter de balie. 

3) de mogelijkheid om via een website recepten te bestellen 

4) bij verwijzingen krijgen patiënten direct de brief mee of wordt deze thuisgestuurd 

5) een telefooncentrale die aan de eisen van het Nederlands Huisartsen Genootschap voldoet 

Daarnaast bieden wij op de maandagavond een avondspreekuur aan. 

Een ander aspect van de pluspraktijk is, dat wij onze kwaliteit willen laten toetsen en waar nodig  verbeteren. Dit doen we in samenwerking met de Universiteit van Groningen, waar een onderzoeksgroep, ARGO genaamd, op verzoek van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie een methode heeft ontwikkeld om de kwaliteit van van de huisartspraktijk te meten en te verbeteren. Deze methode heet "Door Cliënten Bekeken". 
Uit dit onderzoek blijkt dat u de praktijken van het Zorgplein met ruim 8,5 waardeert. Vooral de zorg voor de chronisch zieken is met 9,5 uitstekend. Ook de samenwerking met de andere werkers in de eerste lijn en met het ziekenhuis wordt zeer goed beoordeeld. Kortom, iets waar we heel blij mee kunnen zijn 
Er komen veel positieve punten naar voren. De vijf sterkste punten zijn:  

- er is een goede geluidsisolatie tussen de spreekkamers en de wachtkamers en ook tussen de wachtkamers en de balie. Daardoor    is de privacy goed gewaarborgd.  

- de informatie die er is over de organisatie van de praktijken wordt als goed ervaren.  

- de informatie die door de verschillende medewerkers van de praktijk wordt gegeven sluit over het algemeen goed op elkaar          aan.  

- de praktijken worden zeer schoon gevonden  

- u vindt dat u over het algemeen met respect wordt behandeld door de praktijkmedewerkers.  

Er zijn ook minder goede punten. De vijf wat mindere punten zijn:  

- niet altijd heeft u binnen twee minuten een praktijkmedewerker aan de telefoon als u geen spoed-probleem hebt. De telefonische bereikbaarheid in spoedgevallen is prima (dat is vorig jaar door de inspectie van de volksgezondheid gecontroleerd). Dat patiënten niet altijd binnen twee minuten telefonisch te woord gestaan worden heeft enerzijds te maken met piektijden. De assistente kan een patiënt tegelijkertijd helpen. Anderzijds is er sprake is van triage door de assistente aan de telefoon en dat neemt wat tijd. We proberen het probleem op te lossen door extra assistentie in te zetten tijden de pieken Dit zal niet het hele probleem oplossen, want als u de assistente aan de telefoon heeft, verwacht u ook voldoende tijd en aandacht van haar.  

- u moet geregeld langer dan 15 minuten in de wachtkamer wachten. Assistentes proberen om aan de telefoon al een inschatting te maken of een patiënt misschien iets meer tijd nodig heeft dan de 10 minuten die een gemiddeld consult duren, maar geregeld komt het voor dat een consult toch uitloopt. We kunnen wel een wekkertje af laten lopen en het consult abrupt beeindigen, maar dat is niet de bedoeling. Daarnaast komen er spoedgevallen, waardoor het spreekuur onderbroken wordt. Of telefoontjes die direct beantwoord moeten worden. De assistente probeert dan wel patiënten te bellen, en een nieuwe, latere afspraak te maken, maar dat lukt niet altijd. Overigens hebben wij de indruk dat u over het algemeen begrip hebt voor uitloop. We zullen nog beter proberen in te schatten of er meer tijd voor een consult nodig is.  

- u heeft niet altijd de indruk dat het handelen van uw huisarts ervoor zorgde dat uw gezondheidsproblemen verminderden. Een groot deel van ons huisartsenwerk bestaat uit controles van chronische aandoeningen. Doel hiervan is vooral achteruitgang van gezondheid te beteugelen. Daarnaast is het veel uitleggen wat er aan de hand is en dat de natuur (dus de patiënt zelf!) de tijd nodig heeft om allerlei ziektes te laten genezen. Waar nodig moeten we ingrijpen.  

- het is niet altijd mogelijk om een afspraak op dezelfde dag te krijgen. Dit heeft voornamelijk te maken met het gegeven dat er maar beperkte tijd is om spreekuren te doen en visites te maken. Daarom probeert de assistente bij het maken van de afspraak in te schatten of er sprake is van spoed. Dan wordt u zeker dezelfde dag nog gezien. Maar als het spreekuur vol staat en er is geen medische haast (al voelt u dat misschien zelf anders), dan kan het zijn dat er naar een andere dag moet worden uitgeweken. Patiënten tussendoor zien heeft weer gevolgen voor de wachttijden in de wachtkamer.  

- naar uw mening doet de huisarts niet altijd voldoende aan het voorkomen van ziekte. Veel van de factoren die met ziekte te maken hebben (roken, overgewicht, weinig lichaamsbeweging) worden, zeker bij patiënten die begeleid worden voor een chronische ziekte (suikerziekte, hoge bloeddruk, longziekten) steeds weer benoemd. Een aantal van de praktijken heeft een preventiespreekuur, waarbij patiënten opgeroepen worden om hun gezondheid in kaart te brengen en adviezen te krijgen hoe eventuele problemen te behandelen. Kortom, we zijn als praktijken steeds bezig om te proberen mensen gezond oud te laten worden. 

Natuurlijk zijn er nog andere positieve en minder positieve punten uit het onderzoek gekomen. Wij danken u voor de genomen moeite om bij het invullen van de enquête ook uw persoonlijke oordelen en adviezen te  geven. Maar zoals gezegd: over het algemeen zijn de patiënten van Zorgplein De Enk erg tevreden over de zorg die geleverd wordt door de teams van huisartsen, praktijkassistentes en  praktijkondersteuners. We gaan ervoor om waar mogelijk deze zorg nog te verbeteren.  Praktijkondersteuner-Somatiek

Binnen onze praktijken werken verschillende praktijkondersteuners. De praktijkondersteuners- Somatiek ondersteunen de huisarts bij een aantal taken met name op het gebied van chronische lichamelijke ziektes. De praktijkondersteuners hebben daarvoor een eigen spreekuur in nauw overleg met de huisarts. Taken zijn onder andere:

- begeleiden van patiënten met diabetes melitus

- begeleiden van patiënten met longziekten

- begeleiden van patiënten met hart- en vaatziekten

- opsporing en zo nodig begeleiding van mensen met een verhoogd risico

  op hart- en vaatziekten

- ouderenzorg

- begeleiding bij het stoppen met roken

- op indicatie worden longfuncties, en doppleronderzoek  (onderzoek ter opsporing van bloedvatvernauwing in de benen) verricht.


Praktijkondersteuner- GGZ 


De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen.
De huisartsen kunnen met de praktijkondersteuner overleggen over de behandeling van patiënten. Zij kunnen de patiënt verwijzen naar de praktijkondersteuner voor behandeladvies of voor het voeren van een aantal behandelingsgesprekken.

Huisarts in opleiding ("HAIO") 


Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor huisartsen. Afgestudeerde artsen specialiseren zich in de praktijk tot huisarts. Deze artsen zijn dus volledig bevoegd tot het beoefenen van de geneeskunst, alleen moeten zij nog ervaring opdoen in het vak van huisarts. Mocht u belangrijk bezwaar hebben tegen behandeling door deze arts, maakt u dit dan even kenbaar bij uw bezoek aan de praktijk. De artsen hebben overigens volledig inzicht in de medische gegevens van de patiënten en zijn goed op de hoogte van voorgeschiedenis enz.