>> กิจกรรม

กิจกรรม Microsoft #MakeWhatsNext – DigiGirlz

โพสต์30 มี.ค. 2562 01:21โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2562 01:21 ]

   “Microsoft #MakeWhatsNext – DigiGirlz 2019 Thailand” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงสนใจในการเรียน STEM ผ่านการฝึกทักษะการโค้ดเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Minecraft นอกจากนี้ยังจะได้รับฟังรุ่นพี่ผู้หญิงพูดคุยเกี่ยวกับงานด้าน Computer Science และการเตรียมตัวเพื่อเรียนในสายนี้ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 38 อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซันส์เพลส ถ. วิทยุ เพลินจิต กรุงเทพฯ 




การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์26 ม.ค. 2562 02:13โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 05:45 ]

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

1-2 of 2