ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       http://www.dlit.ac.th/

       https://sites.google.com/a/huaikrot.ac.th/hkw/khumux-sahrab-prachachn

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • วงดนตรีโปงลางโรงเรียนห้วยกรดวิทยา วันอังคารที่ 19  มิถุนายน 2561โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมแสดงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานประจำปีวัดใหม่บำเพ็ญบุญ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ช ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 22:36 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคสนอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา               
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 22:31 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เตรียมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 21:54 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • นิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ          โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการนิเทศการจัดการศึกษา และจัดนิทรรศการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560           
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 21:35 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ในปีการศึกษา 2560 มีครูเกษียณอายุราชการ ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 23:23 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »