http://training.obec.go.thลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       http://www.dlit.ac.th/

       https://sites.google.com/a/huaikrot.ac.th/hkw/khumux-sahrab-prachachn


☀ ข่าวประชาสัมพันธ์ ☀

 • การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 18:36 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560  ​กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 คำขวัญ“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 ม ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2560 23:50 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 1 - 2 มีนาคม 2560
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 21:06 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

☀ กิจกรรมโรงเรียน ☀

 • พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 2560 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ในปีการศึกษา 2560 มีครูเกษียณอายุราชการ ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 23:23 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • อบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ชมรมลิเกจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุร ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 22:47 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560         
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 23:13 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน         โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล "ใต้ร่มมหาวชิราบารม ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 23:04 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาทจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560               
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 21:14 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »

☀ ปฏิทินกิจกรรม ☀