http://training.obec.go.thลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       http://www.dlit.ac.th/

       https://sites.google.com/a/huaikrot.ac.th/hkw/khumux-sahrab-prachachn


☀ ข่าวประชาสัมพันธ์ ☀

  • การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    ส่ง 17 ก.ย. 2560 18:36 โดย สุเมธ ราชประชุม
  • วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560  ​กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 คำขวัญ“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 ม ...
    ส่ง 24 มิ.ย. 2560 23:50 โดย สุเมธ ราชประชุม
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 1 - 2 มีนาคม 2560
    ส่ง 20 ก.พ. 2560 21:06 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

☀ กิจกรรมโรงเรียน ☀

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

☀ ปฏิทินกิจกรรม ☀