ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       http://www.dlit.ac.th/

       https://sites.google.com/a/huaikrot.ac.th/hkw/khumux-sahrab-prachachn


☀ ข่าวประชาสัมพันธ์ ☀

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

☀ กิจกรรมโรงเรียน ☀

 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560         ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 19:06 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เมื่อวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 05:14 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • โครงการสืบสานตำนานรำมะนา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท จัดโครงการสืบสานตำนานรำมะนา เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 05:00 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนสีขาว ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560         ชมภาพเพิ่มเติมที่ : 
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 21:01 โดย สุเมธ ราชประชุม
 • กิจกรรมเปิดอาคารเรียน อาคารช่อตาลบุษยา และเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน อาคารช่อตาลบุษยา และกิจกรรม่ัเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง พระเวสสันดรชาดก ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 21:00 โดย สุเมธ ราชประชุม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

☀ ปฏิทินกิจกรรม ☀